Toezichtinformatie AT op website van Agentschap Telecom

toezichtinformatie at op de websiteAgentschap Telecom gaat met enige regelmaat toezichtinformatie delen op hun website. Op de pagina vindt u een overzicht van de meest recente berichten die betrekking hebben op de radiozendamateur.

Ondanks waarschuwingen veranderde het gedrag niet.

Agentschap Telecom heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een zendamateur die zijn radioroepnaam niet of onvoldoende heeft gebruikt. Ondanks waarschuwingen veranderde het gedrag van deze zendamateur niet, met deze boete als gevolg. Ook zijn er door Agentschap Telecom meerder gele kaarten uitgedeeld voor het onjuist gebruik van roepnamen tijdens het maken van verbindingen en het gebruik van frequenties die niet aan de betreffende radiozendamateur waren toegewezen.

Agentschap Telecom aanwezig bij de VERON Dag voor de RadioAmateur

Tijdens de dag van de radioamateur, op 4 november, was ook Agentschap Telecom aanwezig. De afdeling Toezicht toonde haar nieuwe dienstvoertuigen voor storingsmeldingen en bijbehorende meetapparatuur.

Zendamateurs vs vergunningsvrij gebruik: wat kan, wat mag?

Radiozendamateurs mogen alleen verbindingen tot stand brengen met andere radiozendamateurs (artikel 10, lid 1 onder g, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015).

Recent werd Agentschap Telecom gewezen op verbindingen die zendamateurs maken met niet-zendamateurs op vergunningsvrije frequenties, 433 MHz in het bijzonder. Naar aanleiding van een gesprek hierover met een radiozendamateur acht de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom het gewenst om de spelregels op dit gebied te verhelderen.

Lees het hele bericht op de website van Agentschap Telecom.