Staat van de Ether 2017

Staat van de Ether 2017De Staat van de Ether 2017 is vanaf heden online beschikbaar. Dit is het jaarbericht van Agentschap Telecom. In het voorwoord van deze editie van de Staat van de Ether schetst het AT op welke manier toezicht een proces is van zoeken en balanceren. En dat wet- en regelgeving hierbij zowel een ondersteunende als beperkende werking kan hebben.

In het hoofdartikel van het jaarbericht pleit het agentschap voor een snelle invoering van minimumeisen voor IoT-apparatuur op het gebied van cyberveiligheid. (CE-markering) Op deze manier kan het risico dat cyber-onveilige apparatuur met zich meebrengt voor de samenleving worden verkleind.

Verder legt het agentschap vanuit haar uitvoerende- en toezichthoudende rol in het jaarbericht verantwoording af over de verschillende werkgebieden. Deze domeinrapportages zijn een feitelijke weergave van de ‘staat van’ het betreffende werkveld.

Het digitale magazine is via deze link te lezen. Andere jaargangen van dit magazine zijn via deze link terug te lezen. Veel leesplezier toegewenst.