LED-verlichting: 60% voldoet niet aan EU-EMC-richtlijn

LED lampenVan onderzochte LED-verlichting voldoet 60% niet aan de EMC-richtlijn van de EU. Dat blijkt uit een Europees onderzoek uit 2019/2020, waarvan de resultaten onlangs bekend werden.

Dat is weliswaar een duidelijke verbetering ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek uit 2011 – toen zelfs 83% van de onderzochte verlichting niet aan de EMC-richtlijn voldeed – maar nog steeds een lage score.

Ook de naleving van de technische vereisten verbeterde: van 62% in 2011 naar 75% in 2020. Helaas overschrijdt dan nog steeds 25% van de LED-verlichting de emissiegrenzen. Dat is 1 op de 4 apparaten.

Het belang

Elektronische apparaten die niet voldoen aan de EMC-richtlijn kunnen storing veroorzaken in de radio-ontvangst. Dat is niet alleen een bron van ergernis voor radioamateurs, maar ook voor andere EU-burgers. Denk bijvoorbeeld aan storing in de ontvangst van DAB+, Digitenne, WiFi, zelfrijdende auto’s, draadloze deurbellen, draadloze luidsprekers, draadloze autosleutels en GPS.

Foto Helvetic Airlines

Foto: Wikipedia

Maar zelfs de luchtvaart ondervindt soms problemen. In 2020 viel bijvoorbeeld de communicatie tussen vliegtuigen en de vluchtleiding bij Glasgow Airport regelmatig volledig weg. De oorzaak bleken enkele lampen te zijn van een nietsvermoedende burger. Het Britse Ofcom loste het probleem destijds op. Wij berichtten daar toen over: Torenhoge radiostoring opgelost door Ofcom.

Het onderzoek naar LED-verlichting

De EMC Administrative Cooperation Working Group (EMC ADCO) voert regelmatig onderzoek uit naar de elektromagnetische compatibiliteit van technische apparaten. De EMC ADCO is een werkgroep van de samenwerkende EMC-markttoezichthouders uit de verschillen EU-landen.

In de periode van 1 juli 2019 tot 31 maart 2020 onderzocht de EMC ADCO LED-verlichting. Daaraan deden in totaal elf Europese toezichthouders mee, waaronder de Nederlandse, Agentschap Telecom (AT). Met het onderzoek wilde men onder andere nagaan of er een verbetering was ten opzichte een vergelijkbaar onderzoek in 2011.

De werkgroep adviseerde de deelnemende toezichthouders om elk tien verschillende LED-verlichtingen te onderzoeken, maar het stond de deelnemers vrij daarvan af te wijken.

Tijdens een EMC-onderzoek test men of producten zowel aan technische als aan administratieve vereisten voldoen.

Technische vereisten

Om de technische conformiteit met de van toepassing zijnde standaarden vast te stellen, testten deelnemende toezichthouders de volgende aspecten:

  1. Storingsniveau op de netaansluiting van het verlichtingssysteem in het frequentiebereik van 9 kHz tot 30 MHz;
  2. Uitgestraald storingsniveau in het frequentiebereik van 9 kHz tot 30 MHz;
  3. Uitgestraald storingsniveau in het frequentiebereik van 30 tot 300 MHz;
  4. Harmonische stroomemissie bij verlichtingssystemen met een nominaal vermogen van meer dan 25 Watt

Daarnaast bekeken de toezichthouders op vrijwillige basis de volgende aspecten:

  1. Harmonische stroomemissie bij verlichtingssystemen met een nominaal vermogen tussen de 5 en de 25 Watt;
  2. Uitgestraald storingsniveau in het frequentiebereik van 30 tot 1000 MHz;
  3. Immuniteitsaspecten conform de geharmoniseerde standaard EN 61547:2009

Om  maximale consistentie te bereiken tussen de resultaten van verschillende testlaboratoria en om rapportages te vereenvoudigen, werden producten exact conform de beschreven procedures in de relevante normen getest.

Administratieve vereisten

Naast technische eisen kent de EMC-richtlijn ook administratieve eisen, die eveneens door de toezichthouders werden getest. Met name dient een installatie voorzien te zijn van een (correcte) CE-markering en te beschikken over een (correcte) EU-conformiteitsverklaring (DoC). In een DoC verklaart de fabrikant onder meer dat de installatie getest is volgens de van toepassing zijnde standaarden. Zo’n DoC is een voorwaarde voor het mogen voeren van een CE-markering.

Behalve eisen met betrekking tot de CE-markering en de DoC, bestaan er ook eisen voor de technische documentatie van een product. Deelnemende toezichthouders beoordeelden die op vrijwillige basis.

Onderzochte LED-verlichting

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van LED-verlichtingen in Europa, werd een quasi-willekeurige steekproef uitgevoerd over alle prijsklassen en alle landen van oorsprong. Deelnemende toezichthouders mochten daarbij ook producten op het internet kopen (eBay, Amazon, Alibaba, enz.).

De deelnemende toezichthouders selecteerden uiteindelijke 97 verlichtingen, waarvan er 47 afkomstig waren uit China, 17 uit de EU en 33 een onbekende herkomst hadden.

Resultaten

  1. 75% van de onderzochte LED-verlichtingen bleek te voldoen aan de technische vereisten. Dat is een betere score dan in 2011, toen 62% van de systemen voldeed. Ondanks de verbetering, produceert in 2020 dus nog steeds 1 op de 4 LED-verlichtingen te veel storing.
  2. De naleving van de administratieve vereisten verbeterde sterk t.o.v. het onderzoek in 2011: in 2019/2020 voldeed 55% aan alle administratieve vereisten, terwijl dat in 2011 slechts 29% was.
  3. Uiteindelijk voldeed 40% aan alle vereisten, wat een lage score is, maar wel veel beter dan de score in 2011, toen slechts 17% van de verlichtingssystemen voldeed.

Meer informatie