IARU-MS-nieuwsbrief van oktober 2022

Nieuwe maandelijkse IARU-MS nieuwsbrief voor Regio 1Iedere maand publiceert het IARU Monitoring System (IARU-MS) een uitgebreide nieuwsbrief. Daarin staat onder andere gedetailleerde informatie over waargenomen indringers op de amateurbanden.

De IARU-MS-nieuwsbrief van oktober geeft een overzicht van de meest storende, ongewenste uitzendingen op onze banden: de ‘over de horizon’-radars.

Bekijk hier een samenvatting van de nieuwsbrief of lees voor alle details de oorspronkelijke publicatie: IARU-MS-niewsbrief oktober 2022.

Samenvatting nieuwsbrief

‘Over de horizon’-radars (OTH)

Al vele jaren zijn ‘over de horizon’-radar (OTHR) verreweg de schadelijkste signalen voor de HF-amateurbanden. Oktober was helaas geen uitzondering op deze trieste regel.

Naast de alomtegenwoordige Russische Contayner OTH-radar (bandbreedte: 12 kHz; 40 sps), was er ook een groot aantal uitzendingen van de Iraanse OTH-radar in de 10 m-band. Naast zijn dagelijkse uitzendingen op 28860 kHz (bandbreedte: 45 kHz, afwisselend 150 en 313 sps, korte bursts), is hij ook waargenomen in de gehele 10-meterband. Overigens vooral op frequenties in de buurt van 29 MHz, met gebruikmaking van dezelfde bandbreedte, maar soms met verschillende sweep rates (afwisselend 226 en 333 sps, korte bursts)

Er waren ook talrijke momenten waarop uitzendingen van verschillende Chinese OTH-radars werden ontvangen op 40, 20 en 15 meter. De meeste van die uitzendingen gebruikten een bandbreedte van 10 kHz en zonden korte bursts met verschillende sweep rates, waarbij 50 en 66,7 sps het meest gebruikelijk waren.

De Britse OTHR op de R.A.F Sovereign Base Area in Cyprus werd ook verschillende keren ontvangen, op verschillende banden, meestal op 15 m, maar ook op 17 en 10 m.

sps = sweeps per second, dat is de pulsfrequentie, de frequentie die je ervaart bij het beluisteren van het audiosignaal.

Andere stoorzenders

Naast deze uitzendingen van radars, ontvingen we ook meermaals de reeds bekende maar mysterieuze uitzendingen van groepen van 16 streepjes in de 40 m-band, in het segment dat gewoonlijk gebruikt wordt voor FT-8-uitzendingen, met name op 7075 kHz en nabijgelegen frequenties. Helaas hadden de HF-banden voor amateurs ook te lijden onder veel uitzendingen in verschillende militaire modi en van dagelijkse uitzendingen van verschillende omroepstations, deze laatste meestal in de 40m-band.

Het IARU-MS (IARU Monitoring System)

In het IARU-MS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen bij het signaleren van intruders op de – vooral exclusieve – amateurbanden. Voor Nederland is VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak. De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-Bureau/HF-commissie. Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs. Deze groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen verstoringen door intruders volgens een bepaald protocol. Daarnaast worden eens per maand de waargenomen verstoringen samengevat in een VERON-rapport dat dan naar de IARU-MS-coördinator gaat.

Vanaf oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als coördinator IARU-MS-R1. Peter Jost (HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vicecoördinator, onder meer als samensteller van de maandelijkse nieuwsbrief.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?