Ledenaantal VERON omhoog; 100 nieuwe leden erbij

Vanaf 1 januari 2018 tot vandaag is het ledenaantal bij de VERON met 100 gestegen. Reden van deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het efficiënter gebruik van het internet.

Uitstraling van een landelijke vereniging

Het doorvoeren van de huisstijl naar de afdeling-websites geeft de VERON een landelijke uitstraling. VERON afdelingen zijn hierdoor beter herkenbaar als deel van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Op dit moment wordt nagedacht hoe gecombineerde VERON-VRZA afdelingen hierin te betrekken. Vooral hoe ook zij kunnen meeprofiteren zonder afbreuk te doen aan het gezamenlijke karakter van de afdeling. Ook op dit vlak werken VERON en VRZA in goede harmonie samen. Het VRZA Hoofdbestuur heeft dan ook aangegeven de beslissing over een gezamenlijke website aan de desbetreffende VRZA afdelingen over te laten.

Training webredacteuren van de afdeling

Om de VERON en haar afdelingen nog zichtbaarder te maken op het internet wordt er gewerkt aan een eigen training. Deze training zal na de zomer worden gehouden en niet alleen de techniek maar zal ook de SEO (zoekmachine optimalisatie) van Google bevatten. Met extra aandacht waar een goed artikel aan moet voldoen, bijvoorbeeld de opbouw. Op deze manier versterken afdelingen-websites en hoofdwebsite elkaar nog meer. De zichtbaarheid van de radiozendamateur wordt daarmee vergroot.

Web en sociale media redactie kan versterking gebruiken

De VERON maakt actief gebruik van sociale media om VERON evenementen onder de aandacht te brengen. Hierdoor kan de web- en sociale media redactie wel wat versterking gebruiken. Er is vooral behoeft een doeners, geen praters. Sociale media redacteuren promoten VERON evenementen en/of artikelen zowel landelijk organisatie als van de afdelingen.

Word lid van de VERON, hoe groter de vereniging hoe meer invloed

VERON vertegenwoordigt de zendamateur bij landelijke overheid (Agentschap Telecom) en internationaal via het lidmaatschap van de IARU. Inmiddels is er een lobby opgestart om een aantal onderwerpen op de agenda van de World Radio Conference 2019 te krijgen. Hoe groter de VERON is hoe meer de vereniging kan doen voor de Nederlandse radioamateur.

Word daarom lid van de VERON en gebruik ons online inschrijfformulier.