NEC-EMC vergadert bij ASTRON op uitnodiging van de VERON

NEC-EMC-Cie bij CAMRAS-schotel in DwingelooOp 9 september werd op uitnodiging van de VERON de 40e commissievergadering van NEC-EMC gehouden bij ASTRON in Dwingeloo. 

De VERON is lid van deze normcommissie om direct betrokken te zijn bij het wijzigen van bestaande normen of het ontwikkelen van nieuwe normen voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, verlichting en geschakelde voedingen. Ons doel is het voorkomen van storingen in de amateurbanden. Tot de leden behoren vertegenwoordigers van de industrie, testhuizen en het Agentschap Telecom.

Praktijkervaringen, normen en regelgeving is een vast agendapunt en geeft ons de gelegenheid problemen te melden en te bespreken. Deze keer hebben we de storing door omvormers voor PV-installaties en geschakelde voedingen zoals gerapporteerd door onze leden besproken. De aanpassing van de norm voor de inverters en de meetprocedure en stoorstroom-limieten staat op de agenda van de CISPR vergadering in Stresa (Litouwen) deze maand. Mede door veel onderzoekswerk door de IARU kan een limiet en meetmethode worden gedefinieerd voor de DC kant van deze omvormers voor geleidende stoorsignalen beneden de 30 MHz.

De PLC norm voor lage snelheid in de band tussen 2MHz en 4MHz is door de landen niet geaccepteerd. Onze 80 m band was hier als gebruikskanaal toegestaan.

NEC-EMC-cie bij CamrasNa de lunch werd een uitstekende rondleiding, rond en in de gerestaureerde schotel, verzorgd door Michel Arts en Harm Munk, beide van de Stichting CAMRAS. De demonstratie van de ontvangst van pulsars toonde weer eens aan waar radioamateurs toe in staat zijn!