Rapportage van de bevindingen na modificaties aan PV installaties in Amersfoort

Een beschrijving van de bevindingen na het aanbrengen van de nodige modificaties aan zonnepanelen in Amersfoort. Deze bevindingen over aanpassingen aan fotovoltaïsche panelen, ook wel PV installaties genoemd (PV staat voor PhotoVoltaic), zijn gemeten en geschreven door Jaap van Oostveen (PA3GYM). Ze zijn op 6 december 2017 gedeeld met de importeur van de zonnepanelen, André Canrinus & Casper Janse van de VERON EMC-EMF Commissie en Jos Kamer van het Agentschap Telecom (AT).

Inleiding

Dit is mijn verslag omtrent de ontvangst resultaten & bevindingen, naar aanleiding van de uitgevoerde modificaties aan twee PV installaties op percelen in Amersfoort. Meetdatum 6 december, tijd 13.50 uur. Het weer was zwaar bewolkt, geen direct zonlicht en de buiten temperatuur is ongeveer 9 graden.

Bevindingen

Bevindingen, met foto’s van de ontvangst resultaten 14 MHz / 21 MHz en 28 – 29 MHz.

Bevindingen na modificaties aan PV installaties in Amersfoort

Rond de 14.200 MHz nu nog 16 dBµV / 6,3 µV (S6). Voor de modificaties was de storing 74 dBµV / 5,0 mV en dat is S9+40 db bij 50 Ohm.

Rond de 21.400 MHz nu nog 16 dBµV / 6,3 µV (S6). Voor de modificaties was de storing 94 dBµV / 50 mV (!) en dat is S9+60 db bij 50 Ohm.

Van 28.0 tot 29.7 MHz (10 meter band) zie ik meerdere spikes binnen deze 1,7 MHz bandbreedte, variërend tussen 10 en 28 dBµV (S5 tot S8 of te wel 3,2 µV tot 25 µV).

Opmerkelijk zijn hier de instabiele frequentie gedragingen. Het verloop is vrij groot en kan wel plus of min 10 kHz bedragen. In deze 10 meter band zijn de storingen in sterkte wel minder geworden, maar niet in aantallen spikes en instabiliteit. Ik vermoed, dat beide installaties hier hun aandeel in hebben, wellicht ook weer in combinatie met elkaar?

Ook zijn er diverse soorten van gemoduleerde draaggolven, die vanuit de PV installaties worden uitgezonden. Een deel bezitten een vrij harmonieus data transmissie. Een andere deel manifesteert zich met een instabiel slingerende modulatie reutel.

De tot nu toe sterkste storing in de 15 meter band is 22 dBµV (S7 en 13 uV) De storingen van de PV installatie op een naastgelegen woning zijn sterker dan die van een woning aan de overkant.

De sterkste storing in de 15 meter band is 22 dBµV (S7 en 13 uV)

Echte uitschieters van S9 zijn op de foto’s hieronder en die zien we in de 20 meter band! S9 staat gelijk aan 44 dBµV. (14,212 / 14,273 en 14,335 MHz)

Het lijkt er op dat dit frequenties zijn, die door optimizers daadwerkelijk voor onderlinge & DC/AC converter communicatie worden gebruikt. Als dit juist zou zijn, dan …. ?

S9 storing in de 20 meter band op 14,212 MHz

S9 storing in de 20 meter band op 14,273 MHz

S9 storing in de 20 meter band op 14,335 MHz

Mogelijk kan het nog van belang zijn de restant storingen binnen het HF gebied te blijven monitoren in samenhang met weersomstandigheden. Denk aan zwaar bewolkte dagen versus zonnige dagen. De zware bewolking van 6-12-2017 gaven een opbrengst aan zonnen energie van 80 tot 92 éénheden {Watts per uur?}, aldus een van de PV paneel eigenaren. Hij zal aan mij nadere opgaven doen, bij mooi zonnig weer, maar gezien de weersverwachtingen, zit die zonnige dag er nu eventjes niet in.

Een ander opmerkelijk positieve waarneming, was de vrijwel verdwenen storingen en bandruis in de VHF banden: 4 meter, 2 meter en de UHF band vanaf 430 MHz. Ook de luchtvaartbanden (118 tot 144 MHz en 220 tot 400 MHz), zijn opmerkelijk schoon van ruis en storingen. In zelfs de AM mode zijn er geen noemenswaardige storingen!

MIJN voorlopige conclusie:

  1. Er is sprake van een zeer grote verbetering ten opzichte van de situatie voor de modificaties aan de installaties. Zeker voor de situatie vanaf 30 MHz VHF en UHF is dat het geval.
  2. De HF situatie kent helaas nog wat kleine restanten van storingen, maar die zijn NIET langer dominant aanwezig en de breedbandige ruisbulten op HF zijn verdwenen.
  3. Als de “LP filters” worden geplaatst bij de converters, zullen wellicht ook deze storingen minder kunnen worden. Wel vraag ik mij af over welke filters het hier specifiek gaan. Mogelijk worden notch filters bedoelt onder de noemer “Low Pass filters”. Wellicht kan de leverancier aangeven wat voor filters het zijn, een specificatie zal ons wel duidelijkheid verschaffen.

Tot slot

Als er aanleiding is om een aanvullende rapportage te maken, bijvoorbeeld door het weer (meer / minder zon / effecten van aan te brengen filters), dan zal ik die maken en delen.

Een uitgebreider document over de 5 december 2017 modificatie operatie en de weg daarna toe, is op deze pagina te lezen.

Opmerkingen of vragen over dit verslagje? Laat het mij maar weten.

Hartelijke groeten,
Jaap.