‘AM QSO Party’ komend weekend

Komend weekend is de AM QSO Party 2020. Dit door de Facebook-groep AM Amateur Radio Europe georganiseerde evenement heeft tot doel om het gebruik van de AM-mode op de HF-banden te bevorderen. Lees hier hoe je door deel te nemen een certificaat kunt verdienen.

Wanneer?

Zaterdag 25 januari 2020 06:00 UTC tot zondag 26 januari 12:00 UTC.

Doel AM QSO Party

Dit is dus geen 59/59-contest, maar eerder een manier om het onderlinge QSO te stimuleren. Toch kunnen er punten gescoord en certificaten behaald worden.

Score

Voor elk station dat je werk op een specifieke band krijg je 1 punt. Als je hetzelfde station op meerdere banden werkt, verzamel je zo per verbindingen 1 punt. Elke nieuwe DXCC-entiteit is goed voor 10 punten.

Vermogenscategorieën

Je kunt in verschillende categorieën meedoen, afhankelijk van het gebruikte uitgangsvermogen. De vermeldde uitgangsvermogen gelden voor de ongemoduleerde draaggolf:

  1. QRP van 2,5 watt
  2. 12,5 Watt
  3. 12,5 – 100 watt
  4. Het maximaal toegestane vermogen in je land

 Een Elecraft KX3 met een draaggolfvermogen van 2,5 Watt doet bijvoorbeeld mee in categorie 1. Een FTDX101D met een lineaire versterker van 100 Watt valt daarentegen in categorie 3.

Frequenties

De organisatoren hebben besloten om per HF-band een bepaald frequentiebereik af te spreken waarbinnen de QSO’s moeten plaatsvinden. Daarnaast mag je ‘spotfrequenties’ gebruiken die buiten de frequentiebereiken vallen, maar populair zijn in verschillende delen van Europa. Door de frequentiebereiken af te spreken, kunnen stations elkaar makkelijker vinden. Daarnaast wordt zo ook voorkomen dat de QSO’s zich over de hele band verspreiden, waardoor andere gebruikers minder hinder ondervinden.

  • 160m: 1,900 – 2 MHz (spotfrequentie: 1,850 MHz )
  • 80m: 3,600 – 3,700 MHz (spotfrequentie: 3,705 MHz)
  • 40m: 7,170 – 7,199 MHz en (spotfrequentie: 7,143 MHz)
  • 20m: 14,250 – 14,350 MHz
  • 15m: 21,350 – 21,450 MHz
  • 10m: 29,000 – 29,100 MHz

Let wel: QSO’s buiten deze frequenties tellen niet mee voor de je score in het evenement.

Self-spotting op een cluster

Omdat dit geen contest is, is het gebruik van een online hulpmiddelen voor self-spotting volkomen acceptabel. Laat iedereen weten waar je bent!

Log

Gebruik het speciale Excel-spreadsheet dat op onze website staat om je verbindingen te administreren. Stuur het ingevulde log na het evenement, in ieder geval voor zaterdag 15 februari 2020, op naar het volgende e-mailadres: am.qso.party@gmx.co.uk

Certificaten

Er wordt een certificaat uitgereikt aan het winnende station per vermogenscategorie. Daarnaast ontvangen alle overige  deelnemers een deelnemerscertificaat per e-mail. Je kunt natuurlijk ook gewoon meedoen voor de lol, maar alleen degenen die een log insturen ontvangen een ​​certificaat.

Meer informatie