EU onderzoekt of EMC-richtlijn 2014/30/EU nog voldoet

EMC richtlijn voldoet deze nog wel, EU doet onderzoekJuist omdat de zendamateur met een antenne radiosignalen uit de ether ontvangt zijn zij de eersten die merken dat er iets niet in orde is in de ether. Zonnepanelen met en zonder optimizers, ledverlichting of een voeding van laptop of PC is maar een kleine greep van de apparaten die ongewenste emissie (Elektromagnetische straling) kunnen veroorzaken. De EMCD (Electromagnetic Compatibility Directive) is een richtlijn van de EU waarin afspraken zijn gemaakt waaraan elektrische apparaten moeten voldoen om ongewenste emissie te voorkomen. Kortom een apparaat dat op de Europese markt wordt verkocht mag geen negatieve invloed hebben op de werking van een ander apparaat. Daarom is er de EMC-richtlijn 2014/30/EU. Maar deze richtlijn stamt van 2014 en is voor de EU aanleiding om te evalueren of de richtlijn 2014/30/EU nog voldoet.

Waarom is de EMC-richtlijn van belang

Wat als uw huis in brand staat of uw partner een hartaanval heeft en de hulpdiensten kunnen hun communicatiesystemen (C2000) niet gebruiken? Het meest bekende incident is dat de zonnepaneel installatie op het World Forum uitgeschakeld moesten worden. Als gevolg van storing die de zonnepaneelinstallatie veroorzaakte op het C2000 systeem van de hulpdiensten.

Agentschap Telecom heeft in zes maanden tijd al tien gevallen aan de hand gehad waarbij zonnecellen de communicatie van de hulpdiensten dreigden te verstoren. Zo is te lezen in een artikel van het Eindhovens Dagblad van 7 juni 2019

In het storingsrapport van april 2019 draagt Agentschap Telecom voldoende redenen aan waarom EMCD goed geregeld moet zijn. Zo geeft AT aan dat er geen “in-situ” meetmethode bestaat voor radiated emissie beneden de 30 MHz. Ook is regelmatig niet één installatie maar meerder verantwoordelijk voor de storing. Maar helaas bestaan er nog geen gegevens over het cumulatief effect van radiated emissie. Tevens is het uitschakelen van installaties met optimizers of micro-omvormers niet mogelijk om vast te stellen of deze installatie verantwoordelijk is voor de storing. Samengevat is het noodzakelijk te voorkomen dat er apparaten op de markt komen die niet (volledig)voldoen.

Koos Fockens, PA0KDF onderzoekt Man-made noise

Lid van de VERON EMC-EMF commissie Koos PA0KDF doet een vervolgonderzoek naar Man-made noise. Om het accumulatie-effect van storing en ruis te bestuderen, de gegevens die juist voor het Agentschap Telecom ontbreken. Koos voert dit onderzoek uit in opdracht van de Universiteit Twente. Om het accumulatie-effect van storing en ruis te bestuderen worden HF-grondgolf propagatiemetingen uitgevoerd in bewoonde omgevingen met verschillende bewoningsdichtheden. Daarom zijn er weer een aantal geschikte locaties in het land bezocht om metingen te doen. Ook heeft Eddy PA0RSM (A03 Amersfoort) hieraan weer graag meewerkt. Bovendien heeft Eddy een verslag geschreven over de eerste meting, mogelijk herinnert u zich zijn verslag.

VERON behartigt belangen van de Nederlandse zendamateur

Van alle radioamateurverenigingen in de EU hebben alleen de IARU, DARC en VERON op de Evaluation of the Electromagnetic Compatibility Directive gereageerd. De volledige terugkoppeling is te lezen op de website van de EU. Maar we lichten er een paar punten voor u uit.

 • VERON verwijst naar het door de IEEE gepubliceerde onderzoek “Measurement Methodology and Results of
  Measurements of the Man-Made Noise Floor on HF in The Netherlands”. Waarin wetenschappelijk is aangetoond dat de ruisvloer significant is toegenomen als gevolg van het cumulatief effect. Daarom verzoekt VERON onder ander om een zodanige aanpassing van de EMCD dat de filosofie en methodologie te wijzigen van één enkele bron naar het meer realistische meerdere bronnen en (stochastische) cumulatieve effecten.
 • DARC geeft aan dat sinds de invoering van de EMC-richtlijn het gebruik van elektrische en elektronische apparaten sterk is toegenomen. Onvoldoende onderdrukte schakelregelaars, die vaak worden gebruikt als laders, omvormers in PV-installaties of als voorschakelapparaten voor LED-lampen, worden steeds vaker op de Europese markt gebracht.
 • IARU gaat vooral in op het ontbreken van daadkracht van de EMCD. Geharmoniseerde CISPR normen voorzien over het algemeen in de bescherming van de radiocommunicatie. Maar er zijn omstandigheden waarbij dit niet het geval is. Artikel 13 van de EMCD lijkt de handen te binden van die organisaties die hierin kunnen handhaven. Hierdoor lijken de regelgevers en anderen zich door artikel 13 terughoudend op te stellen als het gaat om handhaving. Tevens lijkt de EMCD lijkt te kiezen voor apparaten die in minderheid van de gevallen interferentie veroorzaken.

Overige reacties

 • Ook de British Cables Association reageert en geeft aan dat de EMCD op een aantal punten te kort schiet. Zij pleiten ervoor dat ook de bekabeling die aan apparaten worden gekoppeld ook moeten worden meegenomen in de meting. Dit komt overeen met een meer “in-situ”benadering van de richtlijn.
 • Franz Mann stuurt vooral aan op het omzetten van de richtlijn in een regeling. Franz verwijst hierbij naar het recentelijk gepubliceerde rapport van de EMC ADCO. Die wederom duidelijk maakt dat ook bekende merknamen in de lidstaten zich niet houden aan de traceerbaarheidseisen van een product.
 • Danish Standards laat ook van zich horen en geeft aan dat het ontbreekt aan markttoezicht. Hierdoor is het mogelijk dat apparaten die niet aan de EMC-richtlijn voldoen toch op de Europese markt komen. Ook zonder enige sancties als men toch wordt opgemerkt.

U kunt de terugkoppeling van alle organisaties lezen op de website van de EU en die vindt u hier.

Meer informatie

Ook het vernieuwde portofoonsysteem van de politie hapert door storende zonnepanelen. Zo staat er in het AD van 28-2-2020 te lezen. Het hele artikel lezen? Klik hier

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

 • Zelf apparatuur bouwen

  Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

 • Over de wereld zenden

  Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

 • Nieuwe vrienden maken

  Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?