Het complexe proces rondom frequentietoewijzingen

WRC-19De laatste weken publiceren wij regelmatig over de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) in Sharm El-Sheikh, Egypte. De WRC-19 vormt een belangrijke schakel in het complexe proces rondom frequentietoewijzingen, onder andere voor radioamateurs.

Sommige van onze lezers hebben aangegeven dat ze dat proces niet goed begrijpen. Er zijn namelijk zoveel partijen betrokken, dat je het overzicht makkelijk kwijtraakt. In dit artikel proberen we wat duidelijkheid te scheppen. Op een later moment krijgt deze informatie ook een vaste plaats op onze website.

Als je je wel eens afvraagt wat er allemaal voorafgaat aan een QSO met een andere zendamateur uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Japan of Amerika, lees dan bijgaand artikel.

Uiteraard heb je zendapparatuur en een zendvergunning nodig. Maar er zijn ook regels nodig, regels die het mogelijk maken dat beide zendamateurs op dezelfde band mogen uitkomen. Voor het tot stand komen van die regels is de International Telecommunication Union (ITU) verantwoordelijk. De ITU is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Om de regels vast te stellen, organiseert de ITU iedere drie à vier jaar een World Radiocommunication Conference (WRC). De regels worden vervolgens vastgelegd in de Radio Regulations.

De WRC besluit over aanpassing van de regels

De agenda van een WRC wordt al tijdens de voorafgaande WRC bepaald. De beschikbare middelen (geld, mensen) van de ITU beperkt in belangrijke mate de omvang van de agenda. De ITU moet immers alle agendapunten voorbereiden en onderzoek verrichten naar de haalbaarheid van gedane voorstellen. Het is dus mogelijk te sturen op agendapunten. Want over een punt dat niet aan bod komt, kunnen geen besluiten worden genomen. Zo is bijvoorbeeld het Franse voorstel voor de 2m-band van de agenda van de WRC in 2023 geweerd. De besluiten van de WRC gaan daarna nog naar de ITU Council voor definitieve goedkeuring. In de ITU Council hebben per regio een aantal landen zitting. Die landen worden gekozen door de vergadering van gevolmachtigden van de 190 aangesloten landen.

Wie neemt deel aan de WRC?

De ITU heeft meer dan duizend leden, waaronder de ruim 190 landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties. Daarnaast zijn er veel andere organisaties lid, zoals luchtvaartbedrijven, universiteiten, regionale en internationale telecomorganisaties, maar ook de IARU. Alle leden van de ITU mogen deelnemen, maar alleen de ruim 190 aangesloten landen hebben stemrecht.

IARUDe International Amateur Radio Union (IARU) behartigt de belangen van zendamateurs op de WRC. Per land is in principe één vereniging lid van de IARU. De VERON is het Nederlandse lid. De WRC is georganiseerd in werkgroepen en sub-werkgroepen. Hier worden besluiten voorbereid, die echter in plenaire vergaderingen allemaal nog goedgekeurd moeten worden. De besluitvorming is dus ingewikkeld en kan op meerdere niveaus onderbroken worden. Vaak worden besluiten dan teruggestuurd naar lagere werkgroepen om opnieuw besproken te worden en zo alsnog overeenstemming te bereiken.

Wat staat er op de agenda?

De agenda van de WRC-19 is een boekwerk op zich. Maar het belangrijkste heeft te maken met de honger naar frequentiespectrum. Navigatie, 5G-netwerken, draadloze autoladers, breedbandsatelliet-tv, allemaal willen ze een deel van het spectrum. En dat spectrum zit nu al vol. Soms betekent dat inleveren of delen van frequenties. De blik wordt dan al gauw gericht op het deel van het spectrum dat zendamateurs in gebruik hebben.

Hoe is de agenda voorbereid?

CEPTVoorbereiding van de WRC gebeurt in Regional Telecommunication Organisations, de RTO’s. Voor Europa is dat de European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT). Agentschap Telecom is voor Nederland lid van de CEPT.

De IARU Regio 1 is onze belangenbehartiger bij de CEPT. Standpunten over agendapunten van de huidige WRC worden voorbereid in de RTO’s. Ook doen de RTO’s voorstellen voor agendapunten voor de volgende WRC. In beide gevallen probeert de IARU ervoor te zorgen dat radioamateurs hun frequentieruimte houden om te experimenteren en hun hobby te beoefenen. Natuurlijk zoekt de IARU waar mogelijke ook naar uitbreiding van ons spectrum.

Meer informatie

De laatste weken publiceerden wij onder andere de volgende artikelen over de WRC-19 en aanverwante onderwerpen:

 

Auteurs: Poll van der Wouw, PA3BYV en Erwin van der Linden, PE1CUP