Kort radioamateurnieuws – week 38, 2020

Logo kort radioamateurnieuwsLees in ‘Kort radioamateurnieuws’ de berichten die ons deze week opvielen, maar die te beknopt zijn voor een apart nieuwsartikel.

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Colloquium AMSAT-UK op 11 oktober gratis toegankelijk
  2. NOAA en NASA bevestigen start zonnecyclus 25
  3. SDR-ontvanger Dragonfly RX-666 geïntegreerd in SDR Console

Kort radioamateurnieuws

1. Colloquium AMSAT-UK op 11 oktober gratis toegankelijk

AMSATHet jaarlijkse colloquium van de Britse amateursatelliet-organisatie AMSAT-UK is dit jaar een online-evenement. Het colloquium is voor iedereen gratis toegankelijk, maar aanmelding is wel vereist. Het officiële programma begint op 11 oktober om 9:30 UTC en duurt tot 17:35 UTC, dat is op de dag na de RSGB-conventie. Na 19:00 UTC zijn er nog informele sessies, mogelijk met demo’s over FUNcube-satellieten en de QO-100. Het colloquium zal gebruik maken van Zoom, maar zal daarnaast ook live gestreamd worden via YouTube.

Op het moment van dit schrijven is het officiële programma nog niet definitief, maar de volgende onderwerpen staan onder meer in de voorlopige agenda:

Meer informatie over het programma en aanmelding: AMSAT-UK Colloquium 2020

2. NOAA en NASA bevestigen start zonnecyclus 25

ZonnevlekTijdens een persbriefing op 15 september bevestigden NASA en NOAA de start van zonnecyclus 25. NASA en NOAA bekleden overigens gezamenlijk het voorzitterschap van de commissie die het verloop van zonnecyclus 25 nauwlettend volgt, het Solar Cycle 25 Prediction Panel. In de briefing meldden de organisaties onder andere het volgende:

  • Het minimum tussen de zonnecycli 24 en 25 was in december 2019.
  • Anders dan sommige andere deskundigen denken, verwacht de commissie dat cyclus 25 een vergelijkbaar maximum zal hebben als cyclus 24.
  • Het maximum van cyclus 25 valt waarschijnlijk in juli 2025.
  • Ook verwacht de commissie dat de trend van steeds zwakker wordende zonnecycli, zoals gezien in de periode van cyclus 21 tot 24, ten einde komt met cyclus 25.
  • Ten slotte bevestigt de commissie nog dat er geen indicaties zijn voor een lange periode van lage zonneactiviteit, een zogenaamd Maunders-minimum.

Bron: National Weather Service: Hello Solar Cycle 25

3. SDR-ontvanger Dragonfly RX-666 geïntegreerd in SDR Console

Vorige week berichtten wij dat Simon G4ELI, ontwikkelaar van SDR Console, multi-bandondersteuning toevoegt aan zijn SDR-software. Deze nieuwe functie is onder andere zeer geschikt voor de RX-666 en zijn broertje, de RX-888. Beide SDR-ontvangers zijn van Chinese makelij en commerciële implementaties van de opensource-ontvanger BBRF103 van Oscar Steila, IK1XPV.

De ontvangers bestrijken in een keer de complete HF-band, met een totale bandbreedte van 32 MHz. Ze doen dat met een bemonsteringsresolutie van 16 bit. Zeker met een prijsstelling van zo’n $200,- zijn dat indrukwekkende specificaties. Behalve de HF-banden, bestrijken beide ontvangers ook het gebied boven de 32 MHz, tot 1,8 GHz. In dat bereik zijn de bandbreedte en de bemonsteringsresolutie echter aanzienlijk lager: 8 MHz/8 bit.

Al eerder integreerde Simon beide SDR-ontvangers in SDR Console. Bekijk daartoe op zijn website hoe je met deze voordelige hardware het HF-spectrum in een keer kunt overzien: SDR Radio: RX-666/888