Kort radioamateurnieuws – week 3, 2023

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

 1. 21 en 22 januari: testuitzendingen in de 9m-band; 
 2. Nieuwsbrief januari VERON-afdeling Leiden; 
 3. Jaaroverzicht 2022 IARU-R1-bandwacht; 
 4. Speciale call ter gelegenheid van 900 jaar Raalte;
 5. Speciale call OQ95RCL ter gelegenheid van 95 jaar Radioclub Leuven.

Kort radioamateurnieuws

1. 21 en 22 januari: testuitzendingen in de 9m-band

Phil, EI9KP, heeft aangekondigd dat hij op zaterdag 21 en zondag 22 januari 2023 testuitzendingen zal uitvoeren in de 34MHz-band (9m). Het baken zal op beide dagen werken van 11:00 tot 17:15 UTC. Het doel van deze tests is het onderzoeken van de propagatie van de F2-laag. Dat meldt John EI7GL op zijn blog.

EI9KP zal uitzenden op 34,013 MHz. Het baken zal de volgende sequenties uitzenden:  2 x FT8, 2 x CW (id & locator), korte draaggolf. Het 2 x CW-gedeelte is om luisteramateurs te helpen die geen digitale modes gebruiken en ook om te helpen tijdens QSB-cycli.

Het baken is GPS-gedisciplineerd met een uitgangsvermogen van 1 Watt. De antenne is een horizontale dipool.

Uitzendfrequenties: 34,013 MHz CW of 34,0122 MHz USB.

Bron: EI9KP to carry out 34 MHz Propagation Tests on Sat 21st & Sun 22nd Jan 2023

Met dank aan Tom PC5D voor de tip.

2. Nieuwsbrief januari VERON-afdeling Leiden

De VERON-afdeling Leiden (A28) geeft een maandelijkse nieuwsbrief uit. Natuurlijk bevat de nieuwsbrief veel afdelingsinformatie, maar regelmatig zijn er ook artikelen die voor een breder publiek interessant zijn. Zo ook in de januari-editie.

 • Jaap van Duin (PA7DA) bespreekt uitgebreid zijn vakantie-DXpeditie op Aruba. Iedere twee jaar bezoekt hij zijn familie op het eiland en maakt dan – uiteraard – ook gebruik van de gelegenheid om bijzondere QSO’s te maken.
 • Bovendien lees je een uitvoerig verhaal over de 5/8-antenne, waarin onder meer de werking wordt uitgelegd en een aantal onjuiste toepassingen worden besproken.

Download: Nieuwsbrief Afdeling Leiden A28 januari 2023
Een overzicht van eerdere nieuwsbrieven: Nieuwsbrieven VERON-afdeling Leiden

3. Jaaroverzicht 2022 IARU-R1-bandwacht

De bandwacht van IARU Regio 1 (IARU-R1 Monitoring System) publiceerde kortgeleden zijn maandelijkse nieuwsbrief. Deze editie bevat een overzicht van de indringers op onze HF-banden in 2022.

Opvallend sinds eind februari 2022, en samenvallend met het begin van Oekraïne-oorlog, waren verschillende onbekende uitzendingen in de 40m- en 20m-band. Soms trof IARU-MS ze ook aan in de 15m- en 17m-band. Hoewel nog steeds de modulatiesoorten en het precieze doel van de uitzendingen onbekend zijn, veronderstelt de bandwacht dat het om stoorzenders gaat. Met het plaatsbepalingssysteem van het netwerk van KiwiSDR-ontvangers kon worden vastgesteld dat de transmissies inderdaad uit het oorlogsgebied komen.

Behalve over deze stoorzenders uit het oorlogsgebied, lees je in het jaaroverzicht ook over andere indringers op onze banden:

 • Omroepstations, zoals “Radio Ethiopië” (7110 kHz), “Voice of the Broad Masses” (Eritrea, 7140 kHz), “China International” (7205 kHz) en “Sound of Hope” (Taiwan, 18.080 kHz)
 • Veel bekende en vaak voorkomende uitzendingen in diverse militaire modulatiesoorten.
 • ‘Over de horizon’-radars brachten ook in 2022 weer de meeste schade toe aan onze banden, niet alleen omdat ze buitengewoon vaak uitzenden, maar ook door hun zeer hoge zendvermogens.
 • Talrijke indringers op de 10m-band, zoals CB’ers, Russische taxicentrales en veel visboeien.
 • Vissers die hun zenders illegaal gebruikten op de amateurbanden, zoals Spaanse vissers die zeer vaak uitzenden op 21000 kHz.

Lees voor alle details de oorspronkelijke publicatie: IARU-MS-nieuwsbrief december 2022.

4. Speciale call ter gelegenheid van 900 jaar Raalte

Raalte is een dorp in Salland en bestaat in 2023 900 jaar. Het dorp heeft een actieve groep zendamateurs, die onder andere de repeater PI2RLT beheert. Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan is een speciale call aangevraagd en toegekend. Tot 31 december 2023 werken diverse operators onder de call PA900RAALTE. Er wordt gewerkt op HF, VHF, UHF en 13cm (QO-100) in onder andere phone, CW, FT4 en FT8. In de zomer zijn er diverse activiteiten in Raalte en zullen de deelnemende zendamateurs de jeugd betrekken bij onze mooie hobby. Meer informatie op de QRZ-pagina: PA900RAALTE.

5. Speciale call OQ95RCL en award ter gelegenheid van 95 jaar Radioclub Leuven

Ter gelegenheid van de 95ste verjaardag van de Radioclub Leuven heeft de UBA-sectie RCL de speciale roepnaam OQ95RCL aangevraagd. Gedurende het hele jaar 2023 zal deze roepnaam te horen zijn op de verschillende amateurbanden.

Hieraan is ook een award verbonden, met maar liefst zes verschillende niveaus: Bronze (20 punten), Silver (30 punten), Gold (50 punten), Diamond (80 punten) en Sapphire (90punten).

Voor elk QSO met OQ95RCL met een verschillende band/mode-combinatie kun je punten verwerven: CW-QSO = 5 punten, RTTY of PSK-QSO = 4 punten, SSB-QSO = 3 punten, FM- of AM-QSO = 2 punten en een  FT8-QSO = 1 punt.

Wie voldoende punten verzameld heeft, kan het award gratis downloaden op 95 years of Radio Club Leuven. Je kan op dezelfde site ook nakijken hoeveel punten je al verworven hebt. Het volledig reglement vind je op OQ95RCL Awards rules.

Met dank aan Ronny ON6CQ.

 

______
Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen? Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl. Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen voor de VERON-website of Electron.