Kort radioamateurnieuws – week 12, 2022

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. QSO’s met Russische en Wit-Russische amateurs toegestaan?, 
  2. Russische en Wit-Russische amateurs uitgesloten van EDR-activiteiten,
  3. Video: Tonight@8-lezing over digitale spraak, 
  4. Video: RF-webinar over storing door zonnepaneelinstallaties

Kort radioamateurnieuws

1. QSO’s met Russische en Wit-Russische amateurs toegestaan?

Op 17 maart kondigde de Europese Conferentie voor Post en Telecommunicatie (CEPT) aan dat Rusland en Wit-Rusland voor onbepaalde tijd zijn geschorst als lid van de CEPT. Dat was een reactie op de inval in Oekraïne. Daarover berichtten wij op 22 maart op onze website.

Via sociale media kreeg de VERON daarop de vraag of dat betekent dat Nederlandse zendamateurs geen QSO’s meer mogen maken met Russische en Wit-Russische amateurs.

CEPT is een overlegorgaan waarin Europese landen samenwerken om onderling afspraken te maken over post- en telecommunicatie-aangelegenheden. Door de Russische Federatie en Belarus te schorsen, kunnen die landen niet langer aan de besluitvorming deelnemen.

CEPT kan echter geen uitzendverboden opleggen, alleen nationale overheden kunnen dat. Artikel 25.1. van de Radio Regulations van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) zegt daar het volgende over: “Radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen is toegestaan, tenzij de administratie van een van de betrokken landen heeft meegedeeld bezwaar te hebben tegen dergelijke radiocommunicatie”.

QSO’s met Russische en Wit-Russische amateurs zijn dus toegestaan. Wel is het zo dat sinds de afkondiging van de noodtoestand op 24 februari in Oekraïne, er voor Oekraïense zendamateurs een uitzendverbod geldt.

2. Russische en Wit-Russische amateurs uitgesloten van EDR-activiteiten

Net zoals bijvoorbeeld de Britse radioamateurvereniging RSGB, heeft nu ook de Deense radioamateurvereniging EDR besloten om als reactie op de oorlog in Oekraïne maatregelen af te kondigen.

Op haar website bericht zij daarover onder meer het volgende. “Het beleid van de EDR is dat we de acties van de reguliere sportorganisaties zullen volgen met betrekking tot alle activiteiten van competitieve aard, zoals contesten en vossenjachten georganiseerd door de Russische Federatie en Wit-Rusland.

Russische en Wit-Russische radioamateurs komen daarom momenteel niet in aanmerking voor deelname aan evenementen die door EDR worden georganiseerd/gesponsord.”

Bron: EDR

3. Video: Tonight@8-lezing over digitale spraak

Tonight@8 is het online-lezingenprogramma van de Britse radioamateurvereniging RSGB. Op 7 maart gaf Tim Kirby (Gw4VXE) in dat kader een lezing over digitale spraak.

Hij geeft daarin een overzicht van de meest voorkomende digitale spraakmodes (D-STAR, DMR en Fusion) en ook enkele van de minder bekende. Hij legt onder andere uit hoe je ze kunt gebruiken en wat de betekenis is van veel gebruikt jargon?

Deze Engelstalige lezing is nu als YouTube-video voor iedereen toegankelijk: RSGB Tonight@8 – The bluffer’s guide to digital voice by Tim Kirby, GW4VXE

4. Video: RF-webinar over radiostoring door zonnepaneelinstallaties

Op zondag 13 maart gaf Ernst PA1EJO een RF-webinar over de EMC-problematiek rondom zonnepaneelinstallaties, ook wel PV-installaties genoemd.

In de huidige energietransitie zijn zonnepanelen, met de bijbehorende omvormers, niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Veel radioamateurs ervaren PV-installaties echter als een groot probleem, vanwege de door de omvormers veroorzaakte storingen op de HF- en een aanzienlijk deel van de VHF-banden. De ontvangst van amateurstations wordt hierdoor ernstig belemmerd. Maar gelukkig zijn er goede mogelijkheden om de ontvangst op de (V)HF-banden aanzienlijk te verbeteren.

Inmiddels is de presentatie voor iedereen te bekijken op YouTube en op de RF Seminar-website: Presentaties en handouts bij de RF Webinars

 

______
Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen? Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl. Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen voor de VERON-website of Electron.