VR benoemt drie nieuwe leden Hoofdbestuur

Op zaterdag 18 april 2015 hield de VERON haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, de Verenigingsraad (VR). Op de agenda stond o.a. de voordracht van maar liefst drie nieuwe leden voor het HB (Hoofdbestuur) en drie nieuwe voorzitters van commissies.

De PR-Commissie en de Jeugdcommissie hadden tijdelijk een voorzitter a.i. in de persoon van Remy Denker PA3AGF, onze Algemeen Voorzitter. Omdat Koen Vermaire PA5KM zich terugtrekt als voorzitter van de VHF-UHF-Commissie en dus ook als HB-lid, ontstond hier ook een vacature. Het HB stelde de volgende kandidaten voor aan de VR als nieuwe voorzitters:

  • Chris van den Berg PA3CRX, lid VHF-UHF-Commissie als voorzitter van de VHF-UHF-Commissie.
  • Jean-Paul Suijs PA9X, lid PR-Commissie, lid ICT-Werkgroep en hoofdredacteur website als voorzitter van de PR-Commissie.
  • Berend Kuiper PD1BK, lid Jeugdcommissie en lid PR-Commissie als voorzitter van de Jeugdcommissie.

Ook in de Beroepscommissie ontstond een vacature na het aftreden van C.S. Hollander PA0COR. Het HB stelde voor om Harm K. Schutte PC5BV te benoemen als opvolger. De VR stemde daar mee in.

Nadat de VR instemde met de benoeming werden de nieuwe voorzitters geïnstalleerd. Daarna moesten 3 nieuwe HB leden geïnstalleerd worden. Vanuit bestuurlijk oogpunt zijn dat vaak voorzitters van bepaalde VERON commissies en werkgroepen. Voor het HB waren de volgende kandidaten voorgedragen:

  • VR benoemt drie nieuwe leden HoofdbestuurChris van den Berg PA3CRX, voorzitter van de VHF-UHF-Commissie.
  • Jean-Paul Suijs PA9X, voorzitter van de PR-Commissie.
  • Michel Arts PE1NVK, hoofdredacteur van Electron.

Nadat de VR instemde met de voordracht werden de nieuwe HB-leden geïnstalleerd. Daarmee telt het Hoofdbestuur weer 11 leden, na een jaar met 9 leden de vereniging te hebben bestuurd. Afgetreden lid Koen Vermaire PA5KM werd door de VR en de Algemeen Voorzitter bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 8 jaar.

Benieuwd naar de leden van het HB en hun achtergrond? Kijk dan op de pagina van het Hoofdbestuur.