78e Verenigingsraad van de VERON op 22 april 2017

VERON Vereningsraad 2017Op zaterdag 22 april wordt alweer de 78e Verenigingsraad gehouden bij Dok Zuid in Apeldoorn. Het zijn de leden van de VERON die de koers van de vereniging bepalen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de 63 VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen. Voordat de afdelingsafgevaardigden naar de VR gaan wordt eerst aan de leden gevraagd wat hun mening is over de ingediende voorstellen. Dit wordt gedaan tijdens de huishoudelijke vergaderingen in de afdeling.

Goed gemotiveerde voorstellen
Om een goed draagvlak te krijgen voor de voorstellen is het belangrijk dat deze goed gemotiveerd zijn. Het is erg jammer dat goede voorstellen weggestemd worden, omdat essentiële gegevens ontbreken of plannen niet goed begrepen worden. Het Hoofdbestuur voorziet daarom waar nodig de voorstellen van extra informatie. Zo kunnen de leden met zo volledig mogelijke gegevens een eigen objectief oordeel geven of een amendement bij een bestaand voorstel indienen.

VERON Afdelingen Forum

Vanaf september 2016 is het Afdelingen Forum beschikbaar voor alle afdelingen van de VERON. Hier kunnen alle 63 afdelingen van de VERON hun ideeën of voorstellen vooraf met elkaar delen. Zo zijn de overige afdelingen in staat hun visie op het plan te geven en zo te komen tot een kwalitatief beter voorstel dat breed gedragen zal worden. Na de VR van 2017 wordt een nieuwe rubriek gemaakt waar de ideeën voor 2018 gedeeld kunnen worden.

De VERON Verenigingsraad is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.