Exameneisen N-examens uitgebreid met “Gedragsregels”

Exameneisen N-examens uitgebreid met "Gedragsregels"

Een examen van voor het CBR tijdperk

Onlangs zijn de exameneisen voor het N-examen aangepast door de toevoeging van eindterm 13: Gedragsregels. Al in 2017 is hierom gevraagd in het Amateur Overleg, maar deze toevoeging kon nu pas door het CBR in samenwerking met  het college van deskundigen worden gerealiseerd.

Aangezien dit van belang is bij de bespreking van voorstel 5 tijdens de VERON Verenigingsraad morgen (20 april) publiceren we hieronder de integrale brief met uitleg zoals deze door de Stichting Radio Examens aan de cursusleiders is verstuurd.


Beste opleider,

In 2023 heeft het CBR de uitvoering van taken voor examens voor radiozendamateurs van het RDI overgenomen. In 2023 stond het inbedden van de werkzaamheden binnen de organisatie centraal. Vanaf dit jaar wordt gestart met het vernieuwen van de vragen van de Novice- en Full-examens voor radiozendamateurs. De invoering van nieuwe vragen zal geleidelijk plaatsvinden.

College van Deskundigen

Het CBR wordt in dit proces bijgestaan door een daarvoor door het CBR aangesteld College van Deskundigen.

Toevoeging eindterm Gedragsregels Novice-examen

Voor het Novice-examen geldt dat vanaf april 2024 het onderdeel Gedragsregels als eindterm wordt toegevoegd aan de exameneisen. Deze eindterm maakte al deel uit van het Full-examen. Binnen deze eindterm komen vragen aan bod over (maatschappelijke) verantwoordelijkheden van de radiozendamateur en operationele vaardigheden.

Exameneisen

De exameneisen staan vermeld op de website van het CBR. Zie de informatie onder de volgende links:

Hoe kunt u als opleider kandidaten voorbereiden op vragen uit deze eindterm?

Waarschijnlijk besteedt u als opleider al aandacht aan gewenst én ongewenst gedrag op de aan radiozendamateurs toegewezen frequentiebanden. Wellicht doet u dat aan de hand van vragen over gedragsregels zoals die reeds in het Full-examen worden behandeld of door middel van praktijk-onderwijs.

Een goede bron om kandidaten voor te bereiden op de eindterm Gedragsregels is om in uw opleiding gebruik te maken van de onderwerpen uit hoofdstuk 13 van de studiehulp die door de Stichting Radio Examens is gepubliceerd.

Een andere bron die u kunt gebruiken is het document Ethiek en Operationele Procedures voor de Radioamateur, dat (onder andere) te vinden is op de website van VERON.

Daarnaast wijzen wij u erop dat in het Amateuroverleg (AO) regelmatig over (on)gewenst gedrag door radiozendamateurs wordt gesproken. De in de verslagen terug te vinden toelichting van de toezichthouder op hoe radiozendamateurs zich dienen te gedragen, biedt waardevolle inzichten ten aanzien van de eindterm Gedragsregels. Wij adviseren opleiders dan ook (doorlopend) kennis te nemen van de inhoud van de verslagen van het Amateuroverleg en besproken gedragsaspecten te verwerken in de leerstof. Verslagen van het Amateuroverleg zijn onder andere terug te vinden op de websites van VERON en VRZA.