Twee radio examen dagen binnen één week

Het was een druk weekje voor de Stichting Radio Examens (SRE). Afgelopen vrijdag een ingelast N-examen in Nieuwegein. En vandaag een regulier F- en N-examen in Bunnik. Als gevolg van deze twee radio examen dagen mogen wij weer veel nieuwe radio amateurs welkom heten.

Vrijdag in Nieuwegein

Afgelopen vrijdag (1 november) was er een speciaal ingelast examen in Nieuwegein. Er bleek namelijk een flinke groep Novice cursisten te zijn die naar het examen van 6 november toe had gewerkt. Maar bij inschrijving bleek dat N-examen al volledig volgeboekt te zijn. Wachten tot de eerstvolgende gelegenheid (januari 2020) is dan echt niet leuk meer. Dus in goed overleg met de SRE is besloten een extra N-examen in te roosteren. Met dank aan de SRE vrijwilligers voor deze flexibiliteit!

Van de 24 N-kandidaten op vrijdag zijn er 18 geslaagd. Dat is een slagingspercentage van 75%, wat iets lager ligt dan gebruikelijk. De 6 personen die dit examen niet mochten halen hebben al aangegeven niet op te geven. Die zijn het komende examen weer van de partij.

Woensdag in Bunnik

Twee radio examen dagen in één week brengt veel nieuwe radio amateurs

Een lekker lichte zaal in Bunnik

Vandaag (6 november) vond het reguliere examen plaats, maar niet zoals gebruikelijk in Nieuwegein. Daar bleek de vaste examenstek al door een andere partij geboekt te zijn. Dus werd uitgeweken naar Bunnik. Daar stond een lekker lichte zaal tot de beschikking van de SRE.

De dag begon met het F-examen. Van de 27 kandidaten wisten er 18 te slagen. Dat komt neer op een slagingspercentage van 67%, iets hoger dan gebruikelijk. Ook hier bleek de motivatie van de 9 die het niet haalden groot. Ze gaan het beslist nogmaals proberen.

Twee radio examen dagen in één week brengt veel nieuwe radio amateurs

Stilte voor de storm in Bunnik

Als tweede examen vandaag waren de N-kandidaten aan de beurt. Van de 22 kandidaten bleken 17 voldoende kruisjes op de juiste plek te hebben gezet. Met andere woorden, 77% geslaagd. Hoewel wat lager dan gemiddeld nog steeds een mooi resultaat. Proficiat met het behalen van het fel begeerde papiertje.

De beloning voor hard werken

Er waren een aantal examenkandidaten die zichzelf direct beloonden voor het halen van het examen met een VERON lidmaatschap. Deze mensen willen wij van harte welkom heten binnen onze vereniging. Trouwens, heb je geen examen gedaan maar wel wat te vieren? Trakteer jezelf eens op een lidmaatschap van onze grootste radio amateur vereniging van Nederland. Of regel dat Sinterklaas een lidmaatschap verzorgt. Maar onder de kerstboom misstaat een lidmaatschap natuurlijk ook niet. En je krijgt tot eind van dit jaar cadeau van de VERON.

De volgende twee radio examen dagen

Voor 2019 hebben we nu alle examendagen achter de rug. Het eerstvolgende examen is woensdag 8 januari 2020. De locatie is De Schakel in Nijkerk. De inschrijving voor dit examen is al geopend. Daarna is het op vrijdag 6 maart 2020 in het Meeting District te Nieuwegein. Kijk hier voor nog meer data in 2020.