Uitslag van het eerste half jaar examens voor N en F bij het CBR

Uitslag van het eerste half jaar examens voor N en F bij het CBR

CBR-hoofdkantoor in Rijswijk, foto met dank aan het CBR

Sinds 1 juli 2023 worden de examens om radiozendamateur te worden door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afgenomen. Voorheen was deze taak in handen van de Stichting Radio Examens (SRE). Dus zijn wij erg nieuwsgierig naar de uitslag van het eerste halfjaar radiozendexamens zoals deze door het CBR zijn afgenomen. Zouden er nog opvallende verschillen te zien zijn in de slagingspercentages tussen SRE en CBR?

Kwartaalcijfers

Bij de SRE waren we gewend aan (of verwend door) een mailtje van de examinatoren aan het einde van ieder examen met de behaalde resultaten. Hiermee wist de VERON webredactie de resultaten altijd snel online te krijgen. Maar bij het CBR zijn geen vaste examendagen. Het is nu een doorlopend proces geworden. Vandaar dat het CBR ons ook niet na ieder examen kan en mag informeren over de behaalde resultaten.

Het CBR werkt dan ook met kwartaaloverzichten. Na ieder kwartaal wordt een dikke spreadsheet met alle resultaten van alle mogelijke examens beschikbaar gesteld. Voer voor cijferfetisjisten. En om die gegevens te anonimiseren worden deze in het bestand per week gebundeld. De tweede van die bestanden waar de radiozendexamens in worden vermeld is afgelopen maand vrijgegeven.

Uitslagen van het laatste halfjaar van 2023

We laten jullie niet langer in spanning. In de periode van 1 juli tot en met 31 december zien de CBR examenresultaten er als volgt uit:

N: Er waren in totaal 78 aanmeldingen. Hiervan zijn er 56 geslaagd (71,8%) en helaas 20 gezakt (25,6%). En één persoon heeft het examen uitgesteld. Niemand heeft het examen af moeten breken. Wel is er één persoon niet op komen dagen. En niemand heeft een tolk nodig gehad.

F: Er waren in totaal 39 aanmeldingen. Hiervan zijn er 21 geslaagd (53,8%) en helaas 16 gezakt (41,0%). Niemand heeft het examen uitgesteld of afgebroken. Twee personen zijn niet op komen dagen. En wederom heeft niemand een tolk nodig gehad.

Vergelijk tussen CBR en SRE per maand

Hoe presteren de huidige CBR examens ten opzichte van de voormalige SRE examens? Kortom, tijd voor een vergelijkingstabelletje waarin we even focussen op alleen de examens van het afgelopen kalenderjaar. Maar daarbij moeten we er natuurlijk wel even voor zorgen dat we geen appels met peren vergelijken. Aangezien de SRE grofweg maandelijks een examen organiseerde, geven we de CBR resultaten ook per maand weer.

Per Maand CBR SRE
Dec Nov Okt Sep Aug Jul jun mei mrt mrt jan
Geslaagd voor N 100% 91,7% 75,0% 57,1% 64,3% 60,0% 60,5% 58,6% 93,8% 85,0% 82,1%
Geslaagd voor F 50,0% 62,5% 33,3% 60,0% 66,7% 50,0% 48,4% 29,6% 48,6% 50,0%

Voor F zien we dat de slagingspercentages bij het CBR aardig in lijn liggen van de SRE. Bij de SRE schommelde het tussen de pakwek 30 en 50 procent. Bij het CBR schommelt het grofweg tussen de 30 en 65 procent. Maar dat kleine verschil kan gemakkelijk door de gemoderniseerde examenvragen verklaard worden. Dus beide exameninstellingen lijken soortgelijke slagingsresultaten te behalen. En dat is natuurlijk goed nieuws.

Voor N zien we soortgelijke schommelingen. Bij de SRE lag het slagingspercentage tussen de 60 en 95 procent. Bij het CBR ligt dat tussen de 60 en 100 procent. Dus ook goed vergelijkbaar. We zien zelfs dat voor N de slagingspercentages de laatste maanden keer op keer hoger uitpakten met een perfecte score in december. Wellicht dat de docenten op de verschillende N-cursussen steeds beter op de gemoderniseerde examenopgaven weten in te spelen. Het is in ieder geval een mooie trend te noemen. Onze complimenten voor al die cursusleiders!

Vergelijk tussen CBR en SRE per kwartaal

En wat als we nu eens bovenstaande tabel omwerken naar kwartalen? Ziet het er dan wellicht nog anders uit? Het was wederom even rekenen, en dan rolt het volgend uit de bus:

Per Kwartaal CBR SRE
Kwartaal 4 Kwartaal 3 Kwartaal 2 Kwartaal 1
Geslaagd voor N 90,9 % 60,5 % 59,7 % 87,0 %
Geslaagd voor F 56,5 % 57,1 % 39,7 % 49,1 %

Eigenlijk geeft het kwartaaloverzicht voor N weinig nieuws. Het eerste en laatste kwartaal liggen op gelijk niveau. En het tweede en derde kwartaal liggen op gelijk niveau. Wederom een bevestiging dat de uitslagen bij het CBR en de SRE goed vergelijkbaar zijn.

Echter, voor F zou je voorzichtig kunnen concluderen dat de slagingspercentages bij het CBR toch wel iets hoger lijken te liggen dan bij de SRE. Waarom dit is blijft gissen. Ook hier kunnen de gemoderniseerde examenvragen de doorslag geven. De vragen sluiten wellicht beter aan op de examenstof. Maar zijn deze verschillen wel statistisch significant? Om daarop te kunnen antwoorden hebben we toch echt nog wat meer kwartalen gegevens nodig.

Felicitaties!

Rest ons nog alle geslaagden namens de VERON van harte te feliciteren met het behaalde resultaat. En iedereen die het helaas (net) niet heeft gehaald wensen we meer succes bij het volgende examen. Immers, de aanhouder wint!