Kort radioamateurnieuws – week 36, 2020

Logo kort radioamateurnieuwsLees in ‘Kort radioamateurnieuws’ de berichten die ons deze week opvielen, maar die te beknopt zijn voor een apart nieuwsartikel.

Kort radioamateurnieuws van deze week:

  1. Wijziging beleid rond meegeven zendexamenopgaven
  2. Uitslag zendexamens van 2 september in Veldhoven
  3. Nieuwe editie The Communicator als download beschikbaar
  4. Jongste zendamateur in Ierland elf jaar oud

Kort radioamateurnieuws

1. Wijziging beleid rond meegeven zendexamenopgaven

Op de website van de Stichting Radio Examens (SRE) valt te lezen dat Agentschap Telecom (AT) niet langer toestaat dat na een zendexamen de examenopgaven worden meegegeven.

AT motiveert deze beleidswijziging als volgt: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.”

De SRE past naar aanleiding van dit AT-besluit haar werkwijze aan. Zij zal kandidaten na afloop van een examen vragen om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

2. Uitslag zendexamens van 2 september in Veldhoven

De Stichting Radio Examens (SRE) laat ons weten dat er voor het zendexamen van 2 september in Veldhoven nogal wat afzeggingen waren. In de meeste gevallen omdat men verkouden was. Ook bleven er bij de examens voor de F-registratie vier kandidaten weg en bij die voor de N-registratie vijf.

Voor het F-examen waren er uiteindelijk 27 kandidaten, waarvan er 16 slaagden, dat is 59,3 %. Voor het N-examen waren er 34 kandidaten, waarvan er 31 slaagden, dat is 91,2 %.

3. Nieuwe editie The Communicator als download beschikbaar

Het digitale tijdschrift The Communicator is beschikbaar als PDF-download. Dit tijdschrift is een uitgave van de Surrey Amateur Radio Club, een radioamateurvereniging in het zuidwesten van Canada. De zeer actieve vereniging bestaat al 45 jaar en is ontstaan op een school waar elektronicastudenten net hun zendexamen hadden gedaan. Zij hadden het idee opgevat om op school een radioclub te starten. De leiding van de school was daar zo enthousiast over, dat de docent elektronica, Doug Moore (VE7CBM), toestemming kreeg om het elektronica-lab te gebruiken voor de wekelijkse clubbijeenkomsten. Bijna vanzelfsprekend werd hij ook de eerste voorzitter van de club.

Het clubblad, dat een volwaardig magazine is, is gratis te downloaden. De editie van september/oktober bevat onder andere een column over de fascinatie van radioamateurs om weerballonnen met radio-apparatuur op te laten en die te volgen in hun tocht rond de wereld. Lees zelf wat de The Communicator nog meer te bieden heeft: The Communicator Magazine September-October 2020

4. Jongste zendamateur in Ierland elf jaar oud

De IARU, maar ook veel landelijke radioamateurverenigingen maken zich zorgen over het gebrek aan jonge aanwas in de gemeenschap van radioamateurs. Dat deze zorg niet altijd terecht is, blijkt in Ierland. Vorige week ontving de elfjarige Ryan Morrison zijn roepnaam, EI8KW, tijdens het zendamateurexamen in Galway. Nadat hij eerder tijdens een examen in Dublin net niet slaagde, lukte hem dat twee weken later in Galway wel. Bijzonder is verder dat hij tijdens zijn studie voor zendamateur in juni al slaagde voor het CW-examen.

Bron: Southgate Amateur Radio News