Examenresultaten radio-examens Houten

Het laatste radio-examen van 2022 werd op dinsdag 1 november georganiseerd in Expo Houten. Op dezelfde dag ontvingen wij al de voorlopige examenresultaten van Henk Vrolijk, secretaris van de Stichting Radio Examens (SRE).

Voor het N-examen lag het slagingspercentage op 87,8%, terwijl voor het F-examen 52,2% van de kandidaten slaagde.

De VERON feliciteert de geslaagden en wenst de overigen veel succes bij de herkansing.

Examenresultaten 1 november 2022

Op dinsdag 1 november waren er radio-examens in Houten. De examenresultaten luiden als volgt:

  • Voor het F-examen waren er 23 kandidaten, van wie er 12 slaagden, een slagingspercentage van 52,2 %.
  • Voor het N-examen waren er 33 kandidaten, van wie er 29 slaagden, een slagingspercentage van 87,8 %.

In 2022 heeft de Stichting Radio Examens zeven keer een schriftelijke examens georganiseerd. Ook werden er een aantal bijzondere (mondelinge) examens afgenomen. In totaal deden er dit jaar 365 kandidaten een radio-examen. 242 deden het N-examen (205 geslaagd, slagingspercentage 84,7%). Aan het F-examen deden 123 kandidaten mee (75 geslaagd, slagingspercentage 61,0%).

Dit jaar is bekend gemaakt dat Agentschap Telecom haar examentaken per 1 juli 2023 overdraagt aan het CBR. Tot die datum blijft de SRE de amateur examens organiseren. De examendata en -locaties zijn terug te vinden op de website: www.radio-examen.nl

Henk Vrolijk, secretaris SRE

Ik ben geslaagd. Wat nu?

SRE (Stichting Radio Examens) stuurt na het examen de scores van alle deelnemers naar het AT (Agentschap Telecom). AT controleert de persoonsgegevens en neemt deze op de database van personen met een zendamateur-registratie. Vanaf dit moment kan de geslaagde inloggen op zijn persoonlijke pagina om zijn roepletters te registreren. Geduld is dan een schone zaak, want dit kan een paar weken duren. Hierna stelt AT een beschikking op met de uitkomst van het examen. Nog ontvangst van de beschikking, brengt de SRE  de deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Op de website van Agentschap Telecom kun je vervolgens jouw registratie aanvragen

Komende N- en F-examens

De examendata voor de eerste helft van 2023 zijn inmiddels ook bekend: woensdag 18 januari in Nijkerk, woensdag 1 maart in Houten en zaterdag 13 mei in Leeuwarden. In juni is er nog een examen in Houten, maar daarvan is de exacte datum nog niet bekend. Inschrijven voor een examen kan op www.radio-examen.nl.

Zoals bekend neemt het CBR per 1 juli 2023 de organisatie van de radio-examens over. Lees daartoe ons eerdere artikel: Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen.

Radioamateur worden. Hoe doe ik dat?

Het begint bij het doen van een cursus tot radiozendamateur. In de webshop van de VERON is het cursusmateriaal beschikbaar voor zowel het novice (N)- als het full (F)-examen. De cursus kunt u doen door middel van zelfstudie. Ook kunt u een van de trainingen volgen die gegeven worden in een van de 62 VERON-afdelingen verspreid over het hele land.