Storingsmeldingen radiozendamateurs 2022

Tijdens het 105de Amateuroverleg (AO) tussen de Nederlandse radioamateurverenigingen en Agentschap Telecom (AT) van 20 oktober jongstleden presenteerde AT onder meer de storingsmeldingen over 2022.

Lees hier hun rapportage. Een volledig verslag van het AO volgt zodra dat beschikbaar is. Wel is hier alvast de agenda van het overleg als referentie opgenomen. 

Storingsmeldingen radiozendamateurs

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de storingsmeldingen die AT in 2022 ontving. 109 van de in totaal 588 gemelde storingen werden ingediend door radiozendamateurs.

2022 (vanaf 1 januari)
Storingsmeldingen totaal: 588Waarvan RZAM: 10918,54%
RZAM: 109Full: 71 (65,14%)Novice: 38 (34,96%)
Van: 92Door: 13Onderling: 4

Uitleg

 • RZAM: radiozendamateur
 • Full: RZAM met full license
 • Novice: RZAM met novice license
 • Van: zendamateur ondervindt storing (ook van intruders)
 • Door: zendamateur veroorzaakt storing
 • Onderling: zendamateurs klagen over onderling gedrag

Opmerkingen

 • Het aantal RZAM-meldingen blijft rond de 20% van het totaal aantal meldingen zweven.
 • Meldingen van radiozendamateurs zijn doorgaans arbeidsintensief, waardoor de hoeveelheid tijd die aan deze meldingen wordt besteed een zeer aanzienlijke inspanning van AT vraagt.
 • Door deze arbeidsintensiviteit en het feit en dat onderzoeken soms ’s avonds en/of in het weekend moeten plaatsvinden, kan dit effect hebben op de doorlooptijden van deze meldingen. Hier is doorgaans begrip voor van melders.
 • EMC-problemen worden steeds diffuser, er is in toenemende mate geen sprake meer van één enkele stoorbron maar meer van breedbandige ruis (man-made noise). Deze storingen zijn moeilijk vindbaar en helaas soms zelfs onvindbaar. Vooral conducted storingen, het lichtnet is de antenne, hoor je overal zonder een duidelijke piek. 
 • Zonnepanelen als stoorbron zijn in 2022 ongeveer 28% van alle storingen die zendamateurs melden. Dit valt mee in relatie tot de grote hoeveelheden zonnepaneelsystemen die er dagelijks bijkomen.
 • Storingen van eigen zonnepaneelsystemen neemt het Agentschap niet in behandeling. Hou hier dus rekening mee bij het besluit om zonnepanelen te installeren en de keuze voor de omvormer en/of het gebruik van optimizers. Overleg met de installateur naar wat de mogelijkheden zijn om storing op de radiohobby te voorkomen en maak waar nodig afspraken hierover.
 • Bij de behandeling van storingsmeldingen kijken wij steeds nadrukkelijker naar de kwaliteit van de antenne-installatie van de melder. End-Fed-antennes, langdraadantennes, verticale antennes zijn storingsgevoelig, zeker als die niet zijn voorzien van een juiste tegencapaciteit en/of mantelstroomfilters en/of niet vrij zijn opgesteld en/of enkele meters bij een stoorbron vandaan zijn geïnstalleerd. Een dergelijke antenne leidt doorgaans tot het niet in behandeling nemen van een storingsmelding. Ook aan de installatie van de melder stellen wij dus steeds nadrukkelijker kwaliteitseisen.
 • Het aantal meldingen van misbruik en gedragsproblemen is behoorlijk verminderd. Echter is er op een landelijk bekende repeater een klein aantal zendamateurs die, zowel inhoudelijk als qua gedrag (b.v. het gebruik van roepletters), niet bijdraagt aan een amateurwaardig gebruik. Maatregelen hiervoor worden nu besproken en kunnen stevig worden

Referentie

Agenda 105de Amateuroverleg (AO) tussen de Nederlandse radioamateurverenigingen en Agentschap Telecom (AT) van 20 oktober 2022.