Persbericht Stichting Radio Examens na de laatste examens op 21 juni

Stichting Radio Examens is (gedeeltelijk) QRT

Persbericht Stichting Radio Examens na de laatste examens op 21 juniOp 21 juni heeft de Stichting Radio Examens (SRE) haar laatste examens georganiseerd. Bij deze examens wisten 15 van de 31 verschenen kandidaten aanwezige amateurs het F-examen met voldoende goede antwoorden af te ronden. Het slagingspercentage was daarmee 48,4%. Van de 43 kandidaten bij de N-examens mogen er binnenkort 26 (een slagingspercentage van 60,5%) hun roepletters gaan registreren bij de RDI.

Op de VERON-website worden totaal 88 deelnemers genoemd, dat was het verwachte aantal een week geleden. Er zijn bij elk examen altijd een aantal deelnemers geweest die vrij kort tevoren afzegden of niet kwamen opdagen.

De SRE is opgericht in oktober 2008, kort nadat de “Examencommissie voor de amateurradiozendexamens” die onder het Agentschap Telecom viel, was ontbonden. Het eerste door de SRE georganiseerde examen was op 3 december 2008 en op 21 juni vond het laatste plaats, dus bijna 15 jaar sinds de oprichting. In die tijd zijn er door de SRE meer dan 6000 kandidaten geëxamineerd.

Zoals bekend zal vanaf 1 juli het afnemen van de RZAM-examens plaatsvinden bij het CBR. Dit betekent dat de SRE geen formele taak meer heeft in de organisatie van de radio-examens en de verplichtingen die zij had als erkende Examinerende Instelling komen te vervallen. Dit betekent overigens niet dat dat de SRE direct ophoudt met bestaan: in de afgelopen periode hebben bestuursleden van de SRE het CBR ondersteund bij de overgedragen (verouderde) vragendatabase van de RDI. Deze ondersteuning zal ook de komende periode nog worden gegeven.

73,
Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens