Nieuwe rekenmachine gebruiken bij N en F examens

Nieuwe rekenmachineDit bericht is belangrijk voor alle examenkandidaten en opleiders!

De Stichting Radio Examens heeft van het CBR een brief ontvangen, waarin werd medegedeeld dat – na een korte overgangsperiode – alleen de nieuwe Casio rekenmachine FX-82NL mag worden gebruikt bij de examens radiozendamateur F en N.

Eigen rekenmachine

Zoals bekend, mag de kandidaat geen eigen rekenmachine meenemen in de examenzaal. Hij krijgt de rekenmachine kort voor het examen in verstrekt door het CBR en moet deze na het examen inleveren. Tot nu toe werd de Casio FX-82EX in bruikleen gegeven. Die machine is niet meer verkrijgbaar en wordt over enige tijd bij het CBR niet meer gebruikt. Het nieuwe type is de Casio FX-82NL. Een – in samenspraak met Nederlandse wiskunde- en natuurkundedocenten – speciaal voor Nederlandse middelbare scholieren ontwikkelde versie.

EXE toets

Opvallend aan dit type is, dat de “Is gelijk” (=) toets is vervangen door de toets “EXE”, dat de M+ en ENG toetsen ontbreken en dat er 6 geheugens zijn (A t/m F). Ook zijn de indeling van het toetsenveld en de symbolen anders. Bijgaande afbeelding toont de FX-82EX en de FX-82NL naast elkaar. Het CBR gaat ervan uit dat kandidaten vertrouwd zijn met de nieuwe machine en geeft alleen een korte instructie uit om ervoor te zorgen dat de machine voor het examen op decimale presentatie is ingesteld (bijlage).

Kandidaten die uitsluitend met hun eigen oudere machine hebben gerekend en niet bekend zijn met de Casio FX-82NL zullen mogelijk bij het examen niet uit de voeten kunnen met de nieuwe machine.

Nieuwe rekenmachine Nieuwe rekenmachine

Het is daarom van belang dat cursisten goed vertrouwd raken met deze nieuwe machine. Docenten zouden de meest voorkomende routines, zoals het berekenen van de vervangingswaarde van parallel geschakelde weerstanden, het uitrekenen van een resonantiefrequentie, de impedantie van samengestelde schakelingen (R en C in serie, R en L in serie etc.) kunnen uitwerken en met hun cursisten kunnen oefenen.

Aangezien bij de Stichting Radio Examens lang niet alle opleiders bekend zijn. Verzoek ik uw hulp om deze informatie aan betrokkenen door te sturen en verder te verspreiden.

73, Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens