Examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving gewijzigd

Examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving gewijzigdMet ingang van de examens van 1 maart 2023 zijn er een paar wijzigingen opgetreden in de examenvragen over de “regeltjes“. Het lesmateriaal op de website van de Stichting Radio Examens (de korte versie van de Regeling Gebruik Frequentieruimte met Meldingsplicht 2015 en de door de SRE gemaakte Studiehulp bij de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen) is daarop aangepast.

Examenkandidaten, let op!

De Stichting Radio Examens wil je er graag op wijzen, dat er een aantal wijzigingen in de examenvragen over de voorschriften en beperkingen (de regels waaraan je je bij het zenden aan moet houden) zijn ingevoerd.
Tot nu toe waren deze vragen gebaseerd op de oude “Gebruikersbepalingen amateur­frequentiegebruik”, die al een tijd zijn vervallen en niet meer op de website van de RDI (voeger: AT) staan. Omdat er wel vragen over gingen, had de Stichting Radio Examens de oude gebruikers­bepalingen nog op de website staan voor studiedoeleinden. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen was gebaseerd op examenvragen “oude stijl”. (Hoofdstuk 13 is alleen van toepassing voor de F-examens).

Vanaf de examens van 1 maart 2023 zullen de examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving zijn gebaseerd op de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie: 18 juni 2021. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is vernieuwd.
Verschillen met vroeger zijn er o.a. in de definitie van “radioapparaten”, het begrip Elektro­magnetische Compatibiliteit (EMC) en in de klasse van uitzending (digitale amateurtelevisie heeft de klasse van uitzending G1F, niet meer F1D). Bovendien is in de examenvragen de benaming “Agentschap Telecom” overal gewijzigd in “Rijksinspectie Digitale Infrastructuur”.

De Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is in te zien via de website van de RDI en via de website van de Stichting Radio Examens.
Omdat de Regeling ook over het maritieme frequentiegebruik gaat en daarom veel tekst en tabellen bevat die voor radioamateurs niet van toepassing zijn, heeft de Stichting Radio Examens hiervan een samenvatting gemaakt met alleen de regels die voor radioamateurs van belang zijn.
Dit document (een pdf) kun je downloaden van de website van de Stichting Radio Examens onder menu “Informatie”. Ook de gewijzigde Studiehulp vind je daar.

Wij raden je aan om deze documenten goed te bestuderen voor je examen.