Uitslagen van de eerste examens voor N en F bij het CBR

Uitslagen van de eerste examens voor N en F bij het CBR

CBR-hoofdkantoor in Rijswijk, foto met dank aan het CBR

Sinds 1 juli van dit jaar worden de examens om radiozendamateur te worden door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afgenomen. Voorheen was deze taak in handen van de Stichting Radio Examens (SRE). Dus zijn wij erg nieuwsgierig naar de uitslagen van de eerste radiozendexamens die door het CBR zijn afgenomen. Zijn er verschillen te zien in de slagingspercentages tussen SRE en CBR?

Kwartaalcijfers

Bij de SRE waren we gewend aan (of verwend door) een mailtje van de examinatoren aan het einde van ieder examen met de behaalde resultaten. Hiermee wist de VERON webredactie de resultaten altijd snel online te krijgen. Maar bij het CBR zijn geen vaste examendagen. Het is nu een doorlopend proces geworden. Vandaar dat het CBR ons ook niet na ieder examen kan en mag informeren over de behaalde resultaten.

Het CBR werkt dan ook met kwartaaloverzichten. Na ieder kwartaal wordt een dikke spreadsheet met alle resultaten van alle mogelijke examens beschikbaar gesteld. En om de gegevens te anonimiseren worden deze in het bestand per week gebundeld. De eerste van die bestanden waar de radiozendexamens in worden vermeld is afgelopen maand vrijgegeven. De volgende is medio januari 2024 te verwachten, en daarover zullen we te zijner tijd uiteraard ook weer publiceren.

Uitslagen van juli tot oktober 2023

We laten jullie niet langer in spanning. In de periode van 1 juli tot en met 30 september zien de examenresultaten er als volgt uit:

N: Er waren in totaal 45 aanmeldingen. Hiervan zijn er 26 geslaagd (60,5%) en helaas 17 gezakt (39,5%). Een persoon heeft het examen uitgesteld. Niemand heeft het examen af moeten breken. Wel is er één persoon niet op komen dagen. En niemand heeft een tolk nodig gehad.

F: Er waren in totaal 15 aanmeldingen. Hiervan zijn er 8 geslaagd (57,1%) en helaas 6 gezakt (42,9%). Niemand heeft het examen uitgesteld of afgebroken. Ook hier is er één persoon niet op komen dagen. En wederom heeft niemand een tolk nodig gehad.

Een eerste vergelijk tussen CBR en SRE

Hoe presteren de huidige CBR examens ten opzichte van de voormalige SRE examens? Zou er verschil in de uitslagen van voor en na 1 juli te zien zijn? En zo ja, waarom? Kortom, tijd voor een vergelijkingstabelletje waarin we even focussen op alleen de examens van dit kalenderjaar. Maar daarbij moeten we er natuurlijk wel even voor zorgen dat we geen appels met peren vergelijken. Aangezien de SRE grofweg maandelijks een examen organiseerde, geven we de CBR resultaten ook per maand weer.

Per Maand CBR SRE
Sep Aug Jul 21 jun 13 mei 4 mrt 1 mrt 18 jan
Geslaagd voor N 57,1 % 64,3 % 60,0 % 60,5% 58,6% 93,8% 85,0% 82,1%
Geslaagd voor F 60,0 % 66,7 % 50,0 % 48,4% 29,6% 48,6% 50,0%

Het is moeilijk om hier al harde conclusies uit te trekken. Dat kunnen we pas wanneer we een paar kwartalen verder zijn. Maar we doen toch een eerste kleine poging met een paar (boterzachte) conclusies.

De trend bij N

De slagingspercentages voor N bij het CBR zijn vrijwel gelijk aan die bij de laatste twee SRE examens. Dus de examens bij het CBR gaan gewoon met pakweg dezelfde slagingspercentages door als bij de SRE. Een naadloze overgang van SRE naar CBR dus. Maar je ziet ook dat die laatste twee SRE examens beduidend lager scoorden dan de eerdere SRE examens van dit jaar. Wat veroorzaakte die plotselinge terugval in slagingspercentage voor het N examen tussen maart en mei?

Zou het zo kunnen zijn dat veel N-studenten angst hadden voor het aanstaande CBR examen, en daarom nog niet helemaal goed voorbereid toch maar snel even de laatste twee examens bij de SRE hebben geprobeerd? Mocht dat zo zijn, dan verklaard het echter weer niet waarom het CBR examen soortgelijk scoort als die laatste twee SRE examens. Immers, de druk van een nieuwe examinator is dan al van de ketel. Er moet dus haast wel iets anders aan de hand zijn.

Ons vermoeden

Vóór 1 maart waren de vragen over de voorschriften gebaseerd op de toen al verouderde Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik.  Per maart 2023 zijn deze vragen (eindelijk) aangepast aan de huidige versie van de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015. Deze regeling is trouwens te vinden op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Ook de door de SRE geschreven Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is per maart gewijzigd.

Goede kans dat het SRE examen van 4 maart nog door het AT op basis van de oude gebruikersbepalingen is opgesteld. Immers, die examens werden een paar dagen van te voren geprepareerd, dus nog vóór 1 maart. Maar de SRE examens van mei en juni zijn beslist voorzien van de aangepaste vragen. Wellicht dat hier veel mensen over zijn gestruikeld, en nog steeds over struikelen. Immers, bij de laatste SRE examens mochten de examenvragen ook niet meer de zaal verlaten. Dus de aangepaste en nieuwe vragen zijn daardoor ook veel minder gemeengoed geworden als oefenmateriaal tijdens de cursussen.

De trend bij F

Bij de F examens zien we één duidelijke dip, echter uitsluitend bij het voorlaatste SRE examen. Daar valt vreemd genoeg het slagingspercentage beduidend lager uit dan de rest van de SRE examens. Maar bij het laatste SRE examen is men gelukkig weer terug op het vertrouwde niveau. En het CBR boekt zelfs consequent dezelfde of hogere slagingspercentages dan de SRE examens van dit jaar.

Dus hoewel die dip van mei bij de SRE niet goed te verklaren valt, lijkt hier het CBR de lijn van de SRE meer dan netjes voort te zetten. Maar we wachten het volgende kwartaal even af om te kijken of dit een blijvend effect is.

Een tweede vergelijk tussen CBR en SRE

En wat als we nu eens bovenstaande tabel omwerken naar kwartalen? zijn er dan wellicht nog andere trends te bespeuren in de uitslagen? Het was even rekenen, maar dan rolt het volgend uit de bus:

Per Kwartaal CBR SRE
Kwartaal 3 Kwartaal 2 Kwartaal 1
Geslaagd voor N 60,5 % 59,7 % 87,0 %
Geslaagd voor F 57,1 % 39,7 % 49,1 %

Eigenlijk zijn hier weinig andere conclusies uit te trekken. Wanneer we het laatste SRE kwartaal met het eerste CBR kwartaal vergelijken, dan zijn de uitslagen voor N goed vergelijkbaar. Alleen steekt ook hier voor N steekt dat opvallende kwartaal 1 van de SRE er met kop en schouders bovenuit. Soortgelijk aan wat we bij het eerdere maandvergelijk zagen. Vermoedelijk met die omschakeling van de vragen naar de nieuwe regeling gebruik frequentieruimte als verklaring, zoals eerder toegelicht.

Voor F scoort het CBR vooralsnog beduidend hoger. Zelfs wanneer we het eerste en tweede SRE kwartaal met het enige CBR kwartaal vergelijken, dan nog lijkt het slagingspercentage voor F bij het CBR toch echt hoger dan bij de SRE. We zijn nieuwsgierig of deze trend zich voortzet.

Felicitaties!

We sluiten af met alle geslaagden namens de VERON van harte te feliciteren met het behaalde resultaat. En iedereen die het helaas (net) niet heeft gehaald wensen we meer succes bij het volgende examen. Immers, de aanhouder wint!