Verenigingsraad 2020 afgelast

VR2020: Beschrijvingsbrief verstuurd aan VERON afdelingenZaterdag 14 maart 2020 is de beschrijvingsbrief voor de Verenigingsraad 2020 (VR2020) aan alle afdelingsbesturen verstuurd. In de beschrijvingsbrief staan de door de VERON afdelingen ingestuurde voorstellen beschreven. Ook de verslagen van werkgroepen, commissies en de financiële verslagen zijn in de beschrijvingsbrief terug te vinden. Maar de uiteindelijke verenigingsraad op 25 april is afgelast en zal een nieuwe datum bekend gemaakt worden.

Leden geven richting aan de VERON

Ook dit jaar wordt middels een huishoudelijke vergadering aan de leden gevraagd hun mening te geven over ingediende voorstellen. Via deze democratische weg geven leden richting aan de VERON. Het hoofdbestuur heeft ook dit jaar gemeend zich zoveel mogelijk te onthouden van enig commentaar. Maar om de leden een volledig beeld te geven is het in bepaalde gevallen nodig leden van extra informatie te voorzien.

VR2020 hoe nu verder?

Afdelingsbesturen organiseren afzonderlijk van elkaar een huishoudelijke vergadering. Dus tijdens deze vergadering worden alle ingediende voorstellen met de leden besproken. De leden brengen tijdens deze vergadering hun stem uit over elk afzonderlijk ingediend voorstel. Vervolgens nemen de afgevaardigden van de afdeling deze stemming mee naar de Verenigingsraad van 25 april 2020*. Waar via een gedifferentieerde stemming bepalen de afgevaardigden of een voorstel is aangenomen of verworpen.

* inmiddels is duidelijk dat door de uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen de VR2020 naar een nader te bepalen datum uitgesteld is.

Verenigingsraad; waar en wanneer in 2020

De VR 2020 is op zaterdag 25 april, bij Het Bolwerk Ravelijn 55 in Apeldoorn. Maar de VR2020 is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.

Belangrijke data

Nog even alle belangrijke data op een rij:

14-03-2020 -> De Beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
28-03-2020 -> Sluiting kandidaatstelling HB-leden en voorzitters van de commissies/werkgroepen.
04-04-2020 -> De (definitieve) kandidaatstelling ligt bij de afdelingen.
24-04-2020 -> Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen.
25-04-2020 -> VR Vergadering.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je afdelingsbestuur. Een overzicht van alle afdelingen vind je hier.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?