VR2018: Beschrijvingsbrief verstuurd aan VERON afdelingen.

Verenigingsraad 2018 beschrijvingsbriefZaterdag 10 maart 2018 is de beschrijvingsbrief voor de verenigingsraad 2018 (VR2018) aan alle afdelingsbesturen verstuurd. In de beschrijvingsbrief staan de door de VERON afdelingen ingestuurde voorstellen beschreven. Ook de verslagen van werkgroepen en commissies samen met de financiële verslagen zijn in de beschrijvingsbrief terug te vinden.

Leden geven richting aan de VERON

Dat de leden betrokken zijn bij de vereniging mag blijken uit het groot aantal ingestuurde voorstellen. In het totaal zijn 23 voorstellen binnengekomen bij het hoofdbestuur. Via deze democratische weg geven leden richting aan de VERON. Het hoofdbestuur heeft gemeend zich zoveel mogelijk te onthouden van enig commentaar.

VR2018 hoe nu verder?

Afdelingsbesturen organiseren afzonderlijk van elkaar een huishoudelijke vergadering. Tijdens deze vergadering worden alle ingediende voorstellen met de leden besproken. De leden brengen tijdens deze vergadering hun stem uit over elk afzonderlijk ingediend voorstel. Afgevaardigden van de afdeling nemen deze stemming mee naar de Verenigingsraad van 21 april 2018. Waar via een gedifferentieerde stemming wordt bepaald of een voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Verenigingsraad; waar en wanneer in 2018

De VR 2018 wordt gehouden op zaterdag 21 april, bij Dok Zuid in Apeldoorn. De VR2018 is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.

Belangrijke data

Nog even alle belangrijke data op een rij:

10-03-2018 -> De Beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
24-03-2018 -> Sluiting kandidaatstelling HB-leden en voorzitters van de commissies/werkgroepen.
31-03-2018 -> De (definitieve) kandidaatstelling ligt bij de afdelingen.
21-04-2018 -> Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen.
21-04-2018 -> VR Vergadering.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je afdelingsbestuur. Een overzicht van alle afdelingen vind je hier.