Benoeming leden Hoofdbestuur en voorzitters bureaus en commissies 2018

Benoeming leden Hoofdbestuur en voorzitters bureaus en commissies 2018Op zaterdag 21 april vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de VERON plaats. Afgevaardigden van de afdelingen, de Verenigingsraad (VR), stemmen daar over ingediende voorstellen en benoemen leden van het Hoofdbestuur en voorzitters van bureaus en commissies.

Periodiek treden er leden van het hoofdbestuur af. Statutair is bepaald dat iedere jaar ten minste twee hoofdbestuursleden aftreden. In 2018 treden drie hoofdbestuursleden af. Leden kunnen zich kandidaat stellen.

De kandidaatstelling is open tot 24 maart 2018. Kandidaten dienen zich kandidaat te stellen via een brief of e-mail aan de algemeen secretaris. Het e-mailadres en postadres staan vermeld in de beschrijvingsbrief die op zaterdag 10 maart 2018 naar de afdelingsbesturen is verzonden.

De afdelingen ontvangen uiterlijk 31 maart 2018 de definitieve kandidaatstelling als er nieuwe kandidaten worden gesteld.

Voorlopige kandidaatstelling voor leden van het Hoofdbestuur

De voorlopige kandidaatstelling voor leden van het Hoofdbestuur is als volgt:

Niet aftredend

 • Algemeen voorzitter: R.F.G. Denker PA3AGF, te Almelo
 • Algemeen vicevoorzitter: G.M.M. van den Berg PAØGMM, te Hoorn
 • Algemeen penningmeester: P. de Bruijn PA3CWS, te Hoevelaken
 • Algemeen secretaris: J.H.M. Wösten PAØERC, te Best
 • Bestuurslid A. van den Berg PBØAOK te Borne
 • Bestuurslid P.W.F.M. Sterk PAØSTE te Den Dungen
 • Bestuurslid S.H. Ypma PAØSHY te Best
 • Bestuurslid J. Jongbloed PA3JEM te Almere

Aftredend en herkiesbaar gesteld

 • A.P.M. Zwamborn PE1GEX te Den Haag

Aftredend en niet herkiesbaar gesteld

 • C.W. van den Berg PA3CRX te Amersfoort
 • M.J. Arts PE1NVK te Hoogeveen

Leden van het Dagelijks Bestuur

De volgende leden van het dagelijkse bestuur zijn thans niet aftredend:

 • Algemeen voorzitter R.F.G. Denker PA3AGF te Almelo
 • Algemeen vicevoorzitter G.M.M. van den Berg PAØGMM te Hoorn
 • Algemeen penningmeester P. de Bruijn PA3CWS te Hoevelaken
 • Algemeen secretaris J.H.M. Wösten PAØERC te Best

Indien zittende Hoofdbestuursleden niet in een nieuwe functie worden gekozen, blijven deze herkiesbaar in hun huidige functie.

Het Hoofdbestuur stelt voor om het aantal hoofdbestuursleden met twee te verminderen tot negen. Dit jaar zijn door aftreden van PA3CRX en PE1NVK twee nog te vervullen vacatures ontstaan. De werkzaamheden worden vooralsnog door andere HB-leden vervuld. Door aanneming van dit voorstel hoeft thans niet in twee vacatures te worden voorzien.

Benoemingen op de Verenigingsraad

De leden van het Hoofdbestuur worden door de Verenigingsraad benoemd.