Electron mei 2014

Electron mei 2014Op de Electron voorpagina

Op de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen was dit jaar voor het eerst een ‘robot’ te zien. Volg deze laatste ontwikkelingen in Electron mei 2014.

Dubbeltoongenerator

Hoe meet je de lineariteit van SSB-zenders? Hans van den Berg PA0JBB heeft hiervoor een oplossing gevonden.

Raamantennes: een oplossing voor storingsarme ontvangst?

Raamantennes kunnen gebruikt worden om een storingsarme ontvangst te realiseren. Charles van Cattenburch PA0PUY legt in dit artikel uit wat daar allemaal bij komt kijken. Hij beschrijft ook een aantal uitvoeringen van door hem gebouwde raamantennes.

Technische notities van PA3FWM

Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM be- spreekt vier onderwerpen: een over een groot bereik omschakelbare spoel, het berekenen van de capa- citeit van het antenne-element in de ‘MiniWhip’ actieve antenne, het ge- drag van hoogfrequente stromen op een printplaat, en een alternatieve toepassing voor een suikerklontje.

En verder…

  • Radiomarkt Zuid-Limburg
  • Bezoek mediapark Hilversum
  • Jan Vriends PA0NDS Erelid VERON afdeling Helmond
  • VHF-activiteiten vanuit Israël
  • VERON PinksterKamp 2014
  • Molenweekend 10 en 11 mei
  • PH50EHHO

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden. En tip ons als we links over het hoofd hebben gezien. Of als links niet meer werken.