Storing luchtverkeer door legale FM-zender

Storing luchtverkeer door legale FM-zenderLuchtverkeersleiding Nederland meldt, dat de afgelopen weken het radioverkeer van de vliegtuigen die landen op Schiphol regelmatig verstoord is. Muziek afkomstig van de FM-band veroorzaakte de storing. Deze storing was op de frequentie, die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gebruikt om het naderende vliegverkeer instructies te geven. Na inzet van het Agentschap Telecom (AT) is eind vorige week in Gelderland een zender uit de lucht gehaald. Het ging om een vergunninghouder die mocht uitzenden via FM, maar zich daarbij niet aan de regels hield. Na het stilleggen van de zender is er ook geen verstoring meer geweest op de luchtvaartband.

Storing luchtverkeer door legale FM-zender

Hoewel door dit verkeerde FM-gebruik geen sprake was van een acuut gevaarlijke situatie, is een verstoring van radioverbindingen in de luchtvaart wel een direct risico. Dit omdat uitval ervoor zorgt dat er geen contact is tussen de luchtverkeersleiders en de piloten. Luchtverkeersleiders begeleiden vliegtuigen door middel van koers-, snelheid- en hoogte-instructies. De luchtverkeersleider gebruikt hiervoor radiotelefonie. Als de frequentie wordt verstoord kan dit zorgen dat piloten de aanwijzingen van de luchtverkeersleider niet goed of zelfs laat horen. In het uiterste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat vliegtuigen in het drukke luchtruim rondom Schiphol elkaar te dicht naderen omdat een piloot een instructie te laat doorkrijgt.

Veiligheid

Uit veiligheidsoverweging mag er geen twijfel zijn dat het toestel de instructie heeft ontvangen. Daarom moet de piloot de instructie altijd zelf nogmaals volledig herhalen aan de luchtverkeersleider. LVNL kan eventueel overschakelen op een noodfrequentie bij verstoring, hoewel dit niet de voorkeur heeft omdat bij echte noodsituaties minder alternatieven overblijven. Jaarlijks komen er veel meldingen van piloten over verstoring door muziek die interfereren met de luchtvaartband, veelal afkomstig van etherpiraten. Gezien het belang van de veiligheid meldt LVNL dit direct aan de autoriteiten. Dit jaar ging het om 10 meldingen.

Bron: LVNL

Vergunningen voor FM-gebruik

Agentschap Telecom (AT) verleent vergunningen voor omroepuitzendingen voor bijvoorbeeld kortdurende evenementen. Er is veel vraag naar tijdelijke frequentieruimte in de FM-omroepband. Voor kleine toepassingen zoals een evenement is meestal nog wel frequentieruimte beschikbaar, schrijft het AT. Het gaat dan om zenders met een vermogen van maximaal 12 dBWatt ERP en een antenne tot 25 meter hoogte. Het verzorgingsgebied is maximaal een paar kilometer.

Sanctiebeleid bij overtreding

Aan evenementenvergunningen zijn voorschriften verbonden voor vermogen, verzorgingsgebied en duur van het gebruik. Wie zich niet aan de voorschriften houdt, kan storing veroorzaken op andere FM-zenders. Ook kunnen belangrijke communicatiediensten, zoals voor de luchtvaart en hulpverlening worden gestoord. Daarom gelden sancties voor het overtreden van de voorschriften. Deze sancties vindt u in het sanctiebeleid.

 

Bron: Agentschap Telecom