NVC: VERON werkt mee aan instructie voor Nederlandse delegatie aan WRC-2015

WRC-2015-logoElke 3 tot 4 jaar wordt door de Radiocommunicatiesector van de ITU, de WRC (voorheen WARC), de World Radiocommunication Conference gehouden. Een belangrijk evenement, ook voor zendamateurs, want de IARU behartigt daar hun belangen. Op deze wereldconferentie wordt onder meer het internationale Radioreglement gewijzigd, waarin internationale afspraken rondom het frequentiegebruik worden gemaakt en herzien. Op de WRC-2015 is ook een Nederlandse delegatie aanwezig om o.a. de belangen van zendamateurs te behartigen.

Nationale Voorbereidings Commissie (NVC)

In de Nationale Voorbereidings Commissie (NVC), een overlegorgaan van de rijksoverheid, vergaderen belanghebbenden met elkaar met als doel een zogenaamd “Dynamisch Document” op te stellen. Dat document bevat het voorlopige Nederlandse standpunt met betrekking tot de agendapunten van de WRC. Het document vormt dé instructie voor de Nederlandse delegatie.  Die zal in november van dit jaar aan de conferentie in Genève deelnemen, waarbij de VERON in de Nederlandse delegatie is vertegenwoordigd.

Harmonisatie 160 m

De instructie met betrekking tot zendamateurs waarmee de delegatie naar de WRC afreist staat in dat Dynamisch Document. En wel bij de agendapunten 1.4, 1.10, 1.12, 1.18 en 10. Daarin worden onderwerpen besproken die voor de amateurdienst en amateur-satellietdienst van belang zijn. Bij agendapunt 10 wordt de agenda voor de WRC-2019 opgesteld. Hierin is bijvoorbeeld het VERON-voorstel opgenomen voor een wereldwijde harmonisatie van de 160 meterband naar aanleiding van het aangenomen VR-voorstel uit 2013.

VERON participeert

De VERON is de vereniging die reeds 70 jaar lang de belangen van de Nederlandse radioamateurs behartigt. De VERON participeert daarom als één van de marktpartijen in de NVC-vergaderingen in de persoon van Bram van den Berg PBØAOK, onze voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid. Op deze wijze werkt de VERON mee aan de totstandkoming van dit belangrijke document.

Het Dynamisch Document is openbaar en kun je downloaden van de website van Agentschap Telecom.

Meer weten over de WRC-2015? Kijk dan op de website van de ITU.