Mobiel gebruik radio- zendapparatuur

Mobiel gebruik radio- zendapparatuurRegelmatig komen er bij de VERON vragen binnen over het mobiel gebruik radiozendapparatuur, uitsluitend bestemd voor gesloten verkeer (zoals amateurradio), tijdens het rijden in de auto (mobiel gebruik). De VERON is geen gezaghebbende instantie.  Aan dit artikel en antwoord kunnen geen rechten worden ontleent. Maar de VERON is van mening u toch te waarschuwen voor niet handsfree gebruik van radiozendapparatuur.

Recentelijk ontving de VERON de volgende vraag

Mag ik als bestuurder van een auto gebruik maken van een Network Radio portofoon merk INRICO type T320 in de hand al pratende met een tegenstation?

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat het volgende

Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur, artikel 61a

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.

Dat is hier het geval, dit toestel kan gebruik maken van 4G, 3G en 2G netwerken, de mobiele openbare telecommunicatiedienst. Ondanks dat deze portofoon geschikt is voor gebruik van gesloten verkeer. Het al rijdend vasthouden van deze portofoon is voldoende voor een stevige boete.

Mobiel gebruik radio- zendapparatuur toegestaan, maar pas op

Hoewel de zendamateur geen gebruiker is van een mobiele openbare telecommunicatiedienst. Kan de overheid toch overgaan tot het uitschrijven van een boete. Er is namelijk nog iets als het kapstok artikel 5.

Wegenverkeerswet, gedragsregels artikel 5

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Dit houdt in dat indien een agent van mening is dat u gevaarlijk rijgedrag vertoont op de openbare weg. U nog steeds een boete kunt ontvangen. Dan ontvangt u geen boete voor het gebruik van uw telecommunicatieapparatuur maar voor uw rijgedrag.

Mobiel verkeer leuk, maar hou het veilig