Microfoon vasthouden tijdens het rijden, mag dat? Ja/Nee

Microfoon vasthouden tijdens het rijden, mag dat? Ja/NeeIndien je een voertuig bestuurt mag je geen mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast houden. Dat is geregeld in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Maar mag je nu nog wel een microfoon vasthouden?

Artikel 61a

In artikel 61a staat het volgende

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Met dit besluit heeft de wetgever een inconsistentie in de wetgeving weggenomen. Artikel 61a is dermate gewijzigd dat het geldt voor alle bestuurders van een voertuig. Dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van gehandicapte voertuigen. Het is deze bestuurders niet toegestaan om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. In het oude wetsartikel heeft men het specifiek over een mobiele telefoon.

Microfoon vasthouden

In de toelichting (pagina 5) is een uitzondering gemaakt van het bedienen van een spreeksleutel

De spreeksleutel van een in het voertuig ingebouwde mobilofoon of 27MC-bakkie valt niet onder de term mobiel elektronisch apparaat.

Hier spreekt men dus niet over het vasthouden van een microfoon maar specifiek is hier de term spreeksleutel gebruikt. Op de website van de ambulanceblog is dan te vinden.

Dat betekent dat het niet meer is toegestaan om tijdens het rijden een spreeksleutel of mobiele telefoon vast te pakken. Het is wel toegestaan om bij voorbeeld een zendknop of voetpedaal van een C2000 apparaat welke vast in het voertuig is gemonteerd te gebruiken. Niet elke ambulancedienst bied deze mogelijkheid. Er is hier dus een aanpassing noodzakelijk omdat anders het communiceren met de meldkamer of andere eenheden onmogelijk is.

Alleen de rechter kan hier uitkomst bieden

In de wet spreekt men specifiek over een knopje aan een draadje. Of de rechter dit ook zo ziet en een microfoon vasthouden toelaat is de vraag. Zolang er geen uitspraak van een rechter is valt hier nog geen oordeel over te geven. Hou het veilig in het verkeer. Handsfree kits of bluetooth oplossingen zijn beschikbaar en houden ook onze hobby veilig.

Meer informatie

Notitie: Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.