DARES verzorgt noodcommunicatie tijdens ‘Oefening FloodEX’

‘Oefening FloodEX’ een goede en grote test voor DARES

daresVan 22 t/m 25 september vond in Noord-Holland de grote internationale rampenoefening ‘FloodEX’ plaats. In het oefenscenario breken de dijken door extreme weersomstandigheden op een aantal plaatsen. Hierdoor komt een groot deel van de provincie onder water te staan. Er zullen grootschalige evacuatie- en reddingsoperaties plaatsvinden, terwijl geprobeerd wordt om het ondergelopen land weer droog te pompen. Tijdens de oefening wordt ook een beroep gedaan op de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service).

dares-floodex-1Dat zendamateurs in geval van nood in staat zijn om geïmproviseerde communicatie te verzorgen, bleek al tijdens de watersnoodramp van 1953. Om te voorkomen dat het potentieel van circa 15.000 Nederlandse radiozendamateurs elkaar ‘goedbedoeld voor de voeten lopen’, heeft DARES haar honderden deelnemers, net als de overheid, regionaal georganiseerd. dares-floodex-2Landelijk en internationaal stemt zij haar procedures en werkwijzen af op de communicatiebehoeften van overheid en hulpdiensten. DARES wordt door de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ) in Driebergen gealarmeerd via het robuuste P2000 semafoon-netwerk, waarna de deelnemers hun posities innemen bij meldkamers, gemeentehuizen, opvangcentra of bijvoorbeeld locaties waar reddingswerk plaatsvindt. Met spraakverbindingen wordt de meest essentiële, vaak urgente informatie overgebracht, terwijl het eveneens draadloze dataverkeer ook e-mailverkeer tussen hulpdiensten en het nationaal commando toestaat. In het kader van de ‘intensivering militair-civiele samenwerking’ is niet alleen communicatie via satellieten en internet mogelijk, maar overbrugt DARES ook ‘the last mile’ tussen bevelvoerders en posten in het veld.

dares-floodex-3DARES is een vrijwilligersorganisatie, die zich met haar deelnemers belangeloos inzet om onder-steunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid te waarborgen. De stichting is in 2003 opgericht en wordt sinds 2005 erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds dares-floodex-42008 stelt zij haar teams ter beschikking van het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum) en in maart 2009 volgde het eerste convenant met een van de 25 Veiligheidsregio’s (een samenstel van brandweer, politie, GGD en GHOR). DARES’ radiozend-amateurs zijn getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen, waarmee dagenlang verbindingen in stand gehouden kunnen worden.

dares-floodex-5Voor meer informatie zie het volledige persbericht.

VERON oplossing DGPS problematiek

De VERON komt met een voorstel tot oplossing DGPS problematiek

Geachte heer Van Duyvenvoorde,

In uw brief van 16 juli jl. met bovengenoemd kenmerk, verzoekt u de VERON om een reactie op uw zienswijze met betrekking tot de Beleidsnotitie vergunningen voor onbemand frequentiegebruik. Hierbij doen wij u deze reactie toekomen.

Uw toelichting op de beleidsnotitie was voor de VERON aanleiding om de gevolgen van het gedeelde frequentiegebruik tussen de amateurdienst en DGPS-stations in de frequentieband 438 – 440 MHz nader te beschouwen.

De VERON wil graag een bijdrage leveren bij het zoeken naar een oplossing voor zowel de nationale als ook de internationale problemen, die uit de huidige frequentieallocatie in genoemd  bandsegment voortvloeien.

Zij wil dat graag doen in de vorm van een voorstel dat u in de bijlage aantreft.

Volledigheidshalve laten wij u ter informatie weten dat de VERON een gelijkluidend voorstel aan DGET heeft gedaan, als bijdrage in de recent gehouden consultatie op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Nationale Frequentieplan 2005.

De VERON stelt een gedachtewisseling met het Agentschap Telecom over dit voorstel in het eerstvolgende amateuroverleg van 7 oktober a.s. bijzonder op prijs.

Namens het hoofdbestuur van de VERON,

K. Wilmink,

Algemeen Secretaris.

Met deze link opent u het volledige schrijven naar het Directoraat-Generaal voor Energie en Telecom (DGET) waarin een voorstel in detail is uitgewerkt om tot een oplossing te komen voor het DGPS probleem op de 70 cm amateurband.

 

Groep “VERON” op LinkedIN.com begroet 200e lid

En wel met een bijzonder lid: Remy Denker, de voorzitter van onze vereniging!

Groep "VERON" op LinkedIN.com begroet 200e lid Remy, welkom in de groep en veel plezier gewenst van dit extra “forum” waar VERON-leden zich kunnen voorstellen en kunnen discussiëren over allerhande onderwerpen die radio(zend)amateurs interesseren.

Aanmelden op LinkedIN.com?

Aanmelden voor een gratis “lidmaatschap” is mogelijk via deze URL. Je kunt ook eerst een profiel van jezelf aanmaken op https://www.linkedin.com/

Ongeveer een jaar geleden werd op “LinkedIN.com” een “group” aangemaakt voor VERON-leden. Beheerder Michel Versteeg (PD0MAC), al jaren een enthousiast gebruiker van deze netwerksite, zag interessante mogelijkheden om VERON-leden met elkaar in contact te brengen. “Als je van elkaar weet wat je doet en waarin je goed bent, dan kun je elkaar soms helpen… ook zakelijk”. Hij stuurde een aantal bevriende zendamateurs een mailtje en dankzij het sneeuwbaleffect groeit de VERON-groep gestaag verder uit. “Het heeft mij al diverse interessante contacten opgeleverd; op belangrijke momenten kreeg ik reacties uit onverwachte hoek”, aldus PD0MAC.

ISS radio contact met Scouts

International Space Station (ISS) praat met ScoutsInternational Space Station (ISS) praat met Scouts

Op Zaterdag 22 Augustus (om 10:19 Nederlandse tijd) was er een amateur radio contact vanaf het Ruimte Station ISS (te ontvangen in Nederland) met de Girl & Boys Scouts club in Zwitserland. Een astronaut van het Ruimte Station bemanning (crew 20) heeft vragen van de scouts beantwoord.

De ISS HAM radio in detail

Aangezien het ISS rond dat tijdstip op circa 350 km boven europa hing, wisten we de signalen prima te ontvangen hier in Nederland. Met een kleine rondstraler was het signaal al goed te horen. In het Ruimte Station is een Kenwood TM-D700 in gebruik, en de downlink frequentie is 145.800 Mhz (FM).

Over the horizon radar station

Nostradamus heeft de 14 MHz verlaten

Nostradamus heeft de 14 MHz verlatenDe Nostradamus radar heeft 14 MHz verlaten. Dit klinkt misschien wat geheimzinnig, maar Nostradamus is de naam van een radar station welke flink storing opleverde in de radio amateur banden.

Misschien was het systeem niet helemaal juist afgestemd afgelopen juni, maar nu is hij dan toch echt weg. Er kunnen af en toe nog wel zwakke willekeurige emissies op de 14.000 MHz gehoord worden, maar dit zijn slechts korte uitbarstingen.

Veel dank voor de assistentie van de Duitse PTT (BNetzA Konstanz) en de Franse PTT voor de hulp om dit op te lossen.

Zie ook de IARU Monitoring Station activiteiten op de IARU Region 1 website.