Longjiang 2 (DSLWP-B) slaat later dit jaar te pletter op de maan

Maan op de achtergrond de aardeEerder berichtten wij over de prachtige beelden van de achterzijde van de maan die afkomstig waren van de Longjiang 2, ook bekend als de DSLWP-B. Deze amateursatelliet van het Harbin Institute of Technology, werd op 21 mei 2018 gelanceerd in het kielzog van de Chinese Chang’e 4-missie naar de achterzijde van de maan. Vandaag melden we dat het einde van de succesvolle missie in zicht is. De Longjiang 2 zal later dit jaar te pletter slaan op de maan.

Overigens is dat geen toeval, maar een geplande actie. Op deze manier wordt voorkomen dat de satelliet eeuwig als ruimteschroot rondom de maan blijft draaien. Wereldwijd is er overigens steeds meer aandacht voor het voorkomen van ruimteschroot. Zie bijvoorbeeld ons eerdere artikel over de reactie van AMSAT op de regelgeving ter beperking van ruimteschroot.

Verlagen van de periapsis Longjiang

De baan van de Longjiang was aanvankelijk zodanig dat de satelliet permanent om de maan zou blijven cirkelen. Daarom werd op 24 januari van dit jaar ingegrepen. De periapsis werd verlaagd met ongeveer 500 km. De periapsis is de kleinste afstand tussen de satelliet en het centrum van de maan gedurende één enkele elliptische omloop.

Nauwkeurige voorspelling baan Longjiang

Periapsis Longjiang 2 (afbeelding Daniel Estévez)

Daniel Estévez (EA4GPZ/M0HXM) volgt de satelliet al vanaf het begin van de missie. Op zijn blog bericht hij daar regelmatig over. Zo ook over het effect van de aanpassing van de periapsis. Met behulp van de telemetriedata van de satelliet en fysische modellen berekent hij de (elliptische) baan van de Longjiang om de maan. Hiernaast staat daarvan een voorbeeld.

Wie zien daarop een aantal zaken. De rode horizontale lijn geeft de straal van de maan aan (ongeveer 1737,5 km). Het blauwe golfpatroon laat te voorspelling zien van de periapsis als functie van de tijd vóór de ingreep. Het oranje golfpatroon toont de voorspelling na de correctie en is gebaseerd op telemetriedata van 29 januari 2019, net na de correctie. De groene lijn is eveneens van na de correctie, maar is gebaseerd op data van 26 april 2019.

Persasis Longjiang 2

Voorspelling inslag Longjiang 2 (afbeelding Daniel Estévez)

Een aantal zaken valt op. Duidelijk is dat het blauwe golfpatroon de rode lijn niet snijdt. Dat betekent inderdaad dat zonder de correctie de satelliet het maanoppervlak nooit zou raken en dus op termijn tot ruimteschroot zou verworden. Anders is dat voor het groene golfpatroon. Daar zien we dat deze later in het jaar de rode lijn snijdt. Dat betekent het einde van de Longjiang: op dat moment slaat hij te pletter op de maan.

Wat verder opvalt is dat de oranje en de groene lijn vrijwel samenvallen. Dat betekent dat de voorspelling van de baan op basis van data van vlak na de correctie vrijwel identiek is aan de voorspelling met data van drie maanden later. Daaruit valt op te maken dat de gebruikte modellen vrij goed zijn. We kunnen daarom aannemen dat de voorspelling van de inslagdatum nauwkeurig is.

In de tweede grafiek wordt ingezoomd op het moment van de inslag. Op basis van deze voorspelling zal de Longjiang dus op 31 juli 2019 te pletter slaan op de oppervlakte van de maan.

Meer informatie

Over de missie van de Longjiang 2 is veel informatie beschikbaar. Daarvoor verwijzen wij naar een eerder artikel op deze site: Wederom foto’s van de maan en de aarde vanaf de Longjiang 2. In dat artikel wordt namelijk gerefereerd aan diverse andere publicaties op het internet. Daarnaast noemen wij graag het blog van Daniel Estévez, dat de bron is van het huidige artikel.