Memorial Space Symposium van AMSAT-NA

AMSAT-NA kwam op 30 oktober bijeen voor haar Memorial Space Symposium 2021. Op dit symposium ontvouwde AMSAT-NA haar toekomstplannen. Nieuwe bestuursleden werden verkozen en AMSAT wordt deels commercieel om voldoende satellieten in de ruimte te houden. AMSAT heeft meer dan 4000 leden in 76 landen. Maar er zijn veel fondsen nodig voor de ontwikkeling, bouw en lancering van amateursatellieten. Daarom vraagt AMSAT meer subsidies aan bij filantropische organisaties en bij bedrijven.

Doelstellingen AMSAT-NA

Voorzitter Robert Bankston (KE4AL) legde uit dat de organisatie zowel toekomstige satellietmissies als commerciële doelstellingen nastreeft. Het uiteindelijke doel daarvan is om in de toekomst voldoende satellieten in de ruimte te hebben.

Volgens Bankston heeft AMSAT-NA een solide financiële positie. Zij heeft meer dan 4000 leden in 76 landen. Er zijn echter extra middelen nodig voor de ontwikkeling, bouw en lancering van satellieten, legde de vicevoorzitter voor ontwikkeling, Frank Karnauskas (N1UW), uit. Daarom gaat AMSAT-US steeds vaker op zoek naar subsidies van relevante organisaties en bedrijven.

Satellieten met hoge en lage omloopbanen

Met het oog op de toekomst streeft AMSAT-NA naar satellieten in hoge omloopbanen om de aarde. In een hogere baan bestrijk je immers een groter deel van de aarde. Tegelijkertijd wil zij geen afstand doen van satellieten in lage banen, zoals bijvoorbeeld FB CubeSats. Omdat de levensduur van AO-91 en AO-92 naar verwachting beperkt is, zijn er nieuwe initiatieven nodig.

Bankston bracht ook de aankoop van commerciële satellieten ter sprake om de ontwikkelingstijd te verkorten. Zo is AMSAT-NA onder andere van plan om een 1U-CubeSat met VHF/UHF-FM-transponder aan te kopen, hoewel het voor de financiering een beroep wil doen op externe bronnen.

Geplande satellietprojecten

Vicevoorzitter voor techniek, Jerry Buxton (NØJY), gaf een overzicht van geplande satellietprojecten. Daartoe behoort de levering van een lineaire transpondermodule aan de universiteit van Maine voor haar MESAT1-satelliet, die in 2022 zal worden gelanceerd. De CubeSat GOLF-TEE is in aanbouw en zal naar verwachting ook in 2022 worden gelanceerd. AMSAT heeft echter ook te lijden onder het wereldwijde tekort aan onderdelen.

Reverse VUCC Award

Een nieuw kondigde ook een nieuw awardprogramma aan: de Reverse VUCC Award – of VUCC/r. Dit award erkent de bijdrage van rover stations aan de wereld van grid hunting. Het verdienen ervan kan moeilijk zijn. In plaats van contact te maken met een gegeven aantal vakken per band, is het doel contact te maken vanaf een aantal vakken per band. AMSAT heeft in september de uitreiking van deze onderscheiding overgenomen van de Central States VHF Society. Het aantal vakken valt samen met de ARRL award.

Geen FM-contacten voor Barbee Award

Ook zijn met ingang van 1 november FM-contacten niet langer acceptabel voor de Robert W. Barbee Jr., W4AMI Award. Een consensus van de bestuursleden van AMSAT is bezorgd over de belasting van de slechts beperkt beschikbare FM-satellietrepeaters. De Barbee Award vereist de indiening van 1000 satellietcontacten via OSCAR-6 of latere satellieten.

Het AMSAT Memorial Space Symposium 2021 is beschikbaar op het YouTube-kanaal van AMSAT: 2021 AMSAT Dr. Tom Clark, K3IO, Memorial Space Symposium and Annual General Meeting