5 tips over etiquette en goede manieren op de FM-amateursatellieten

Goede manieren op FM-satellieten

Manieren is iets goeds. Het helpt om een goede indruk te maken. Ook helpt het ons een goede reputatie op te bouwen op het werk, op school en in elke bijeenkomst. We houden er in het algemeen van om met positieve mensen om te gaan, terwijl we minder ophebben met de knorrende negatievelingen. Radioamateurs zijn daarin geen uitzondering. Zendamateurs willen contacten leggen zonder anderen, die hetzelfde proberen te doen te hinderen. We delen tenslotte allemaal hetzelfde beetje radiospectrum. En dan helpt een beetje hoffelijkheid. Ook op FM-satellieten.

Werken met satellieten een uitdaging

Werken met satellieten kent verschillende uitdagingen. Niet de minste is het gezamenlijke gebruik van een schaars goed. Er zijn inmiddels meerdere satellieten waaruit we kunnen kiezen. Maar elke satelliet is maar maximaal iets van 15 minuten boven de horizon. Als veel mensen tegelijk een satelliet aanspreken omdat er maar kortdurend gelegenheid is kan dat tot problemen leiden. En dat leidt dan soms weer tot ongewenst gedrag. Natuurlijk ontstaat er een gevoel van urgentie als de satelliet bijna gepasseerd is en je nog steeds dat ene station niet gewerkt hebt. In andere gevallen zijn nieuwe amateurs soms nog niet op de hoogte van de fijnere kneepjes. Ook zij moeten leren hoe het moet.

Eenvoudige regels

Er zijn een paar simpele regels en tips, die werken over de satelliet plezieriger en minder frustrerend voor iedereen maken. Sommige zijn gewoon goede manieren, sommige zijn technisch en sommige zijn protocollen. Genoemde protocollen zijn vaak door jarenlang gebruik ontwikkeld. Nieuwe gebruikers weten dat vaak niet. Sean Kutzko schreef deze tips primair met de FM-satellieten in gedachte. Maar ze kunnen net zo makkelijk ook gebruikt  worden op de lineaire satellieten. Als je nog niet eerder met satellieten hebt gewerkt, dan zijn hier enkele blogs van Sean Kutzko om je op weg te helpen.

De belangrijkste regel

tips en manieren op de satelliet

Michael, HB9WDF, op Bonaire als PJ4/HB9WDF in januari-februari 2020. Bonaire is gewoon op HF, maar zeldzaam op de satelliet. Expedities zoals Michael’s helpen satelliet operators met het DXCC. (Michael Lipp, HB9WDF, foto)

Luisteren, luisteren, luisteren. Het is er bij ons in gestampt door ervaren zendamateurs. En dat geldt zeker voor FM-satellieten. Maar er is een belangrijke toevoeging: zend niet voordat je de satelliet kunt horen. Tijdens nogal wat passages kun je iemand horen fluiten of iets zeggen als “Halllllooooo”, “Test een twee drie” of telkens hun call herhalen. Het wordt al snel duidelijk, dat diegene probeert zichzelf terug te horen via de satelliet. Wat overigens wel begrijpelijk is. Het probleem is, dat ze de omloop onbruikbaar kunnen maken voor anderen. In de meeste gevallen zul je anderen horen zodra de satelliet boven de horizon verschijnt. Als je geen activiteit hoort is het onwaarschijnlijk dat je jezelf zult horen. In den blinde roepen of fluiten kan onbedoeld interferentie veroorzaken voor andere stations, die de satelliet wel goed kunnen horen.

Wacht op je beurt

Net zoals je niet zomaar een gesprek tussen mensen onderbreekt of inbreekt in een QSO op HF is het ongepast een station aan te roepen, dat probeert een contact af te ronden. Dat geldt ook voor het initiëren van een nieuw contact als er nog een ander QSO gaande is. Gezien het snelle karakter van satellietcontacten hoef je meestal niet lang op je beurt te wachten.

Gebruik altijd het internationale spellingsalfabet

Het gebeurt gemakkelijk in de hitte van de strijd om je roepnaam zo snel mogelijk te zeggen. Echter, zelfs op FM-satellieten klinken bepaalde letters hetzelfde. B, C, D, G, P, T, V, en Z lijken erg op elkaar. Gebruik dus altijd het standaard internationale spellingsalfabet. Correct spellen helpt om de roepnaam in een keer goed te nemen. En dat laatste spaart weer kostbare momenten tijdens een korte passage.

Minimaliseer duplicaat QSO’s

Paul Stoetzer, N8HM, is een veteraan satelliet operator en grid activator. Hier werkt hij op de grens van EN84 en EN85 in noord-Michigan in 2014. (Paul Stoetzer, N8HM, foto)

Het is begrijpelijk dat je een vriend gedag wil zeggen tijdens de passage van een satelliet. Maar houd in gedachte dat er maar beperkte tijd beschikbaar is gedurende een omloop. Elk contact dat jij maakt met een bekende verhindert een ander om een nieuw contact te leggen. Die amateur kan nieuw zijn op de satelliet of proberen een zeldzame verbinding te maken. Als het druk is op de satelliet, vraag je dan af of het werkelijk nodig is om contact te maken met een station dat je al meerdere keren gewerkt hebt.

Geef zeldzame stations meer tijd

Veel zendamateurs op de satellieten werken aan verschillende certificaten. Bijvoorbeeld de ARRL VUCC, het Worked All States Award of zelfs het DXCC. Net als op HF sparen sommige amateurs kosten nog moeite om vanuit een zeldzame locatie te zenden. In andere gevallen kunnen echte DX-stations gehoord worden, bijvoorbeeld de Caraïben en Centraal en Zuid-Amerika vanuit de VS.

Het is waar dat je het recht hebt om tijdens elke passage van eender welke satelliet andere stations te werken op een manier die je zelf kiest. Het is daarnaast ook waar, dat de satellieten beschikbaar zijn voor iedere zendamateur, ongeacht hoe zeldzaam je locatie is. Echter, probeer rekening te houden met stations die portabel of vanuit een speciale locatie werken. Soms zijn ze er maar een dag, of zelfs maar voor en enkele passage.

Het is misschien het beste dat zeldzame station de hele passage te geven om zoveel mogelijk stations te werken. In sommige gevallen zal dat zeldzame station maar voor een deel van de passage hoorbaar zijn. Als de satelliet bij dat station onder de horizon verdwijnt kan er nog genoeg van de passage over zijn om andere stations te werken. Als je vanuit je vaste shack werkt is er altijd weer een andere passage of een andere satelliet om over te werken.

Hoe weet je of er een zeldzaam station is?

Op AMSAT Upcoming Satellite Operations vind je het laatste nieuws. Daarnaast gebruiken actieve rover-stations Twitter om hun tijdschema aan te geven. Zoek naar #AMSAT om actieve satellietamateurs te vinden. En volg @AMSAT dan ook. Natuurlijk is luisteren voor je gaat zenden de beste manier om uit te vinden wie deze passage meedoet.

Activiteit op de satellieten is nog nooit zo groot geweest. Nieuwe satellieten worden voortdurend gelanceerd en steeds meer zendamateurs ontdekken hoeveel plezier dit geeft. Door ook aan anderen te denken, die verbindingen willen maken of aan het maken zijn kunnen we allemaal bijdragen aan betere satellietomgeving voor iedereen.

Vragen over satellietetiquette? Stuur ze naar Sean Kutzko: kx9x at yahoo punt com

 

Oorspronkelijk geschreven door voormalig ARRL PR manager Sean Kutzko, KX9X, voor DX Engineering’s blog “On All Bands.”  Volg KX9X op Twitter: @SeanKutzko.

Oorpronkelijk artikel: https://www.onallbands.com/ham-radio-satellite-operating-etiquette/