logo pa6hq 2018

PA6HQ in 2017

De resultaten van 2018 zijn bekend:…

PA6HQ

The 2018 results are known:…

Klik op de tabel voor het volledige artikel.

PA6HQ actief tijdens de IARU Championshipcontest 2018

PA6HQ is een speciale call verleend aan PI4HQ, het verenigingsstation van het Traffic Buro van de VERON. Met deze call vertegenwoordigt een groep van Nederlandse contesters de VERON tijdens de jaarlijkse IARU HF Championship Contest. Aangezien deze contest voor Nederland altijd midden in het vakantieseizoen valt, is het de laatste jaren niet eenvoudig om voldoende locaties te vinden om twaalf signalen gelijktijdig te activeren. Een zogenaamd HQ-station mag volgens de reglementen namelijk gelijktijdig uitzenden in zowel CW als SSB op iedere band binnen de landsgrenzen. Het Agentschap Telecom geeft hier dan ook een speciale toestemming voor aan het Traffic Buro van de VERON. Dit jaar was niet alleen de zomervakantie een uitdaging, ook de WRTC 2018, wat bij onze oosterburen werd georganiseerd, zorgde ervoor dat een aantal bekende Nederlandse conteststations niet beschikbaar waren. Na een best moeizame planning was dit het plan waarmee PA6HQ actief ging worden:

Click on the table for the full article.

PA6HQ will be active during the IARU Championship contest 2018

PA6HQ is a special call granted to PI4HQ, the clubstation of the Traffic Buro of the National Society VERON. With this call a group of Dutch contesters represents the VERON during the annual IARU HF Championship Contest. Since this contest for the Netherlands always falls in the middle of the holiday season it has not been easy in recent years to find enough locations to activate twelve signals simultaneously. A so-called HQ station may, according to the regulations, transmit simultaneously in both CW and SSB on every band within the country’s borders. The National Radiocommunications Agency also issues a special permission to the Traffic Buro of the VERON allowing one callsign from different locations. This year it was not only the summer vacation which made planning a challenge, the WRTC 2018, organized by our eastern neighbors, made that a number of known Dutch contest stations were not available. After a rather difficult period of planning and scheduling, this was the plan with which PA6HQ became active:

De actieve amateurs zullen zich herinneren dat de periode in de aanloop naar de contest nu niet de boeken in zullen gaan als die met de geweldige propagatie op alle banden. Alles vanaf 20m was weken slecht en alleen dankzij wat ‘sporadische E’ was er activiteit. Gelukkig viel dit in het contestweekend zelf mee en werden er op alle banden, misschien met uitzondering van 10m, best goede resultaten behaald. Dit is het uiteindelijke resultaat:

The active amateurs will remember that the period in the run-up to the contest will not go into the books as a period with  great propagation on all bands. Everything from 20m up was bad for weeks prior to the contest and only because of what ‘sporadic E’ there was activity. Fortunately, this happened in the contest weekend itself and on all bands, perhaps with exception of 10m, achieved good results. This is the final result:

Er is dus een heel mooi resultaat neergezet, zeker gezien de omstandigheden.
Enkele details uit het log:

 • 4454 unieke stations
 • 114 DXCC-landen
 • Slechts 19 Japanners in het totale log
 • Slechts 126 unieke Nederlands in het log
 • 34 operators hebben PA6HQ 2018 geactiveerd vanaf 7 stations
  • PI4VPO: PA2A, PA3HCC, PE1NYQ, PD0JSO, PA3JQD, PA3HGL
  • PI4D: PA3A, PA8AD, PA4O, PA3DEW, PA3FQX, PH1V, PA1ENG, PA3D
  • PI4COM: PA2R, PA7FM, PB8DX
  • PA6Y: PA0GRU, PA1CW, PA1TO, PB2DX, PA1TK, PD1RWK
  • PH0AS: PH0AS, PA8KW
  • PB7Z: PB7Z, PD3OES
  • PA3FQA
  • Support: PA1AW, PA3EWP

Meer verslagen en foto’s vind je hieronder

Interesse gekregen in PA6HQ 2019? Meld je aan als station of operator via het contactformulier op deze website.

So a very nice result has been achieved, especially given the circumstances.
Some details from the log:

 • 4454 unique stations
 • 114 DXCC countries
 • Only 19 Japanese in the total log
 • Only 126 unique Dutch in the log
 • 34 operators have activated PA6HQ 2018 from 7 stations:
  • PI4VPO: PA2A, PA3HCC, PE1NYQ, PDOJSO, PA3JQD, PA3HGL
  • PI4D: PA3A, PA8AD, PA4O, PA3DEW, PA3FQX, PH1V, PA1ENG, PA3D
  • PI4COM: PA2R, PA7FM, PB8DX
  • PA6Y: PA0GRU, PA1CW, PA1TO, PB2DX, PA1TK, PD1RWK
  • PHOAS: PH0AS, PA8KW
  • PB7Z: PB7Z, PD3OES
  • PA3FQA
  • Support: PA1AW, PA3EWP

More reports and photos can be found below

Interested in PA6HQ 2019? Register as a station or operator via the contact form on this website.