PA6HQ in 2019Wat heeft PA6HQ in 2019 gedaan? We hebben meegedaan aan de IARU HF Championship. Dat vindt in het tweede volle weekend van juli plaats. En deze wedstrijd staat ook wel bekend als de HQ-contest. Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk stations te werken van een vereniging zijn die lid is van de IARU (of IARU officials). De calls van deze stations eindigen meestal op HQ. De regels van de contest zijn hier te vinden: http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship

Dit jaar vindt de contest plaats op 13 en 14 juli van 12:00 tot 12:00 utc. Iedereen werkt iedereen op 160m, 80m, 40m, 20m, 15m en 10m in CW en SSB. Headquarter (HQ) stations geven de afkorting van de vereniging en IARU officials geven een andere code. De VERON zal, net als andere jaren, weer de call PA6HQ activeren.

We hopen weer met zoveel mogelijk verschillende club- en/of thuisstations mee te kunnen doen aan de contest. Een unieke situatie waarbij dezelfde call vanaf verschillende QTHs geactiveerd wordt!

Het HF Traffic Bureau verzorgt de coördinatie van de verschillende stations. Heeft u belangstelling om met uw club- of thuisstation mee te doen met de contest onder de call PA6HQ in 2019 of de daar op volgende jaren? Stuur dan een e-mail naar pa6hq@veron.nl.