PA6HQ in 2014Elk jaar in het 2e weekenend van juli staat op de internationale contestkalender de IARU HF Championship contest op de agenda. Nu hoor ik u zeggen… Er staan elk weekend contesten op de agenda, dus wat is er zo bijzonder aan deze contest? Nou, deze contest onderscheid zich omdat er een bijzonder categorie deelnemers is, de zogenaamde HQ (HeadQuarter) stations welke de landelijke vereniging vertegenwoordigen welke lid is van de IARU. In ons land is dit de VERON.

Het regelement voor HQ stations heeft een tweetal regels afwijkend van de normale regels:

  • HQ stations mogen zowel in CW als in SSB gelijktijdig actief zijn per band.
  • HQ stations mogen ook vanaf verschillende locaties actief zijn.

Het team bij PI4RCK

Deze bijzondere regels bieden de kans om de kracht van de Nederlandse conteststations te verenigen in plaats van dat ze het tegen elkaar opnemen, maar dit vraagt toch wel een wat afwijkende organisatie dan een normale contest….

PA6HQ is niet nieuw. Sinds 1999 is deze call al diverse keren geactiveerd in wisselende samenstelling. Na een gedwongen pauze van enkele jaren, vanwege een ander beleid in het uitgeven van speciale machtigingen, is vorig jaar de draad weer opgepakt en hier is in 2014 een vervolg op gegeven.

Dit jaar was Nederland net als in 2013 vertegenwoordigd vanaf de locaties van PI4CC, PI4COM, PI4RCK en PI4A. De banden/mode matrix zag er als volgt uit:

PA6HQ in 2014
Over het algemeen is het moment van deze contest op de kalender niet zo gunstig voor Nederlandse deelname. Veel stations gebruiken de zomer voor onderhoud aan hun station om klaar te zijn voor het contestseizoen wat in september start. Daarnaast is midden juli ook midden in de zomervakantieperiode waardoor ook de bemensing van stations een uitdaging is.

Deel van de antennes bij PI4CC

PI4CC in Hoek van Holland is een vaste kracht in het PA6HQ project. Helaas viel de contest dit jaar samen met groot onderhoud op de PI4CC locatie waardoor de inzetbaarheid van PI4CC wat beperkt was. Naast hun mooie station op de unieke locatie in het duingebied is PI4CC het centrum van het “ICT” technische deel van operatie. Alle stations loggen namelijk in een Win-Test(1) netwerk waardoor real-time te zien is wat er op de diverse banden gebeurt. Natuurlijk is dit netwerk ook de manier om de diverse locaties met elkaar te laten “praten”. Naast het operationele gemak van overleg helpt dit ook de operators door de nachtelijke “daluren” heen. Bij PI4CC bestond het team uit PG2M, PA2A, PA4LA, PE2LZ, PA3S, PD1RP, PC2A, PA3BAG, PA3ALK & PA3FAL.

PI4COM was ook dit jaar nog beperkt in de inzet. Een bezoek van koperdieven in 2013 is nog steeds niet volledig hersteld wat maakte dat op sommige banden met tijdelijke antennes moest worden gewerkt. Voor 40m werd naast de dipool een 4-square opgebouwd. Voor zowel 80m als 160m beschikte het station over een ¼ golf vertical en een dipool. Operators bij PI4COM waren dit jaar PA1AW, PA2R, PA3EWP, PA5F, PA7FM en PB8DX.

Het PI4ZI team

Ook PI4RCK vanuit Ijmuiden was er dit jaar weer bij. Na een kennismaking in 2013 werd er dit jaar ook een 2e station ingezet vanaf dit mooie station. Operators op de locatie van PI4RCK waren Jan PG2AA, Dick PA2GRU, Kees PA5WT, Harry PB5DX, Jan PB2DX en Theo PA1CW.

Ook PI4A in Hengelo had dit jaar wat praktische beperkingen waardoor uitsluitend de hogere banden hiervandaan geactiveerd konden worden. De operators bij PI4ZI waren, PA1TT, PA1TX, PA3GWN, PA5J, PA7CW, PA9WOR, PE7T, PD3AHW, PD3MKT, PD3WKS, PE1BR (computers).

Al deze inzet resulteerde in het volgende resultaat:

Als team zijn we tevreden met onze comeback in de IARU contest. Hopelijk hebben we dit jaar weer mensen kunnen inspireren om Nederland weer op de contestkaart te zetten. PA6HQ 2015 zal er waarschijnlijk ook weer komen. Iedereen die belangstelling heeft om als station of operator deel te nemen aan dit evenement kan zich aanmelden bij Alex PA1AW (alex@pa1aw.nl)

PA1BDO & PD2GCM houden vol op 160m

Met dank aan het Agentschap Telecom en het VERON Traffic Buro (PI4HQ voor het weer mogelijk maken van deze bijzondere activiteit.

Namens het PA6HQ team,

Alex van Hengel PA1AW

  1. Win-Test is één van de bekendste contest programma’s met uitstekende netwerk mogelijkheden.Win-Test stelt een gratis versie beschikbaar voor HQ stations. Meer info www.win-test.com

Meer informatie:

PE7T houd vol op een nachtelijke 10m band