Verslag morsecode-dag in Openluchtmuseum Arnhem

Op 12 juni jongstleden gaven diverse VERON-leden informatie en demonstraties over “morsecode als communicatiemiddel” aan het publiek van het Openluchtmuseum Arnhem.

De belangstelling van de bezoekers was groot. Velen lieten zich uitvoerig informeren. Ook het aantal mensen dat een “proeve van bekwaamheid” wilde afleggen, was boven verwachting groot. Al met al een zeer geslaagde dag.

Deze activiteit stond in het teken van morsecode als immaterieel cultureel erfgoed, een status die morsecode in 2014 in Nederland ontving.

De boerderij-shack

Voor deze gelegenheid werd Boerderij Zeijen op het terrein van het Openluchtmuseum tijdelijk omgetoverd tot geïmproviseerde shack en demonstratieruimte. Dat gebeurde al op zaterdag 11 juni door Okko PH2CV, Ernst PA1EJO en Rob PA5V.

Op zondag 12 juni ontvingen bezoekers in de boerderij-shack informatie over het radioamateurisme in het algemeen en morsecode in het bijzonder. Veel gasten hadden wel eens van morsecode gehoord, sommigen “van de film”, anderen moesten aan “de oorlog” denken.

Okko PH2CV of Rob PA5V maakte onderwijl CW-QSO’s en gebruikte daarbij de speciale roepnaam PA6OLM (OpenLuchtMuseum). De snelheid waarmee zij seinden, oogstte grote bewondering, in het bijzonder wanneer ze tijdens het seinen ook nog uitleg gaven.

Gasten konden bovendien hun eigen morsevaardigheden beproeven. Een van de instructeurs (Henk PA0HPV of Okko PH2CV) vertelde de kandidaat dan eerst hoe hij zijn eigen roepnaam kon omzetten in morsetekens, zonder die naam overigens aan de instructeur prijs te geven. Daarna moest hij zijn naam “seinen” en de instructeur moest “opnemen”. Vanzelfsprekend kregen de geslaagden een certificaat mee naar huis.

Het Openluchtmuseum had op 12 juni 2290 bezoekers van wie het VERON-team er ongeveer 400 ontving. Velen van hen waren een kwartier of langer vol interesse met morsecode bezig. Bovendien reikte Henk PA0HPV meer dan 40 morsevaardigheids-certificaten uit. Dit alles gaf het team (Remy PA0AGF en XYL Geke, Okko PH2CV, Rob PA5V, Henk PA0HPV, Ernst PA1EJO en Erwin PE1CUP) veel voldoening. Deze activiteit is het zeker waard om herhaald te worden.

Foto-impressies

Morsecode als immaterieel cultureel erfgoed

Certificaat morsecode als immaterieel cultureel erfgoed

Morsecode als immaterieel cultureel erfgoed

Sinds 2014 is morsecode als communicatiemiddel geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Op 7 november 2015 werd dat officieel bevestigd met een certificaat. De VERON, in het bijzonder Algemeen Voorzitter Remy Denker (PA0AGF), heeft zich daar sterk voor ingezet.

Op het certificaat staat vermeld:

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Koninkrijk Nederland brengt het immaterieel erfgoed in kaart en helpt gemeenschappen om hun traditie door te geven aan volgende generaties.

Het samenstellen van de Nationale Inventaris is één van de verplichtingen die het Koninkrijk Nederland op zich nam met het ratificeren van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Meer informatie