Kort radioamateurnieuws – week 17, 2022

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Vuilnisophaal gestaakt door storing zonnepanelen,
  2. Lezing over radiostation Aviodrome (PI4ADL) op 3 mei 2022, 
  3. Militair gebruik 6m-band van 30 mei tot 18 juni 2022

Kort radioamateurnieuws

1. Vuilnisophaal gestaakt door storing zonnepanelen

Op 21 april j.l. publiceerde Agentschap Telecom zijn jaarbericht 2021. Daarin lezen wij onder meer dat storing veroorzaakt door zonnepanelen het onmogelijk maakte om de vuilnis op te halen.

Al meer dan twee jaar werd in een straat in West-Brabant de vuilnis niet aan de deur opgehaald, omdat de chip in de vuilcontainer niet kon worden uitgelezen. Deze chip is belangrijk voor het doorberekenen van de vuilophaal. Diverse (technische) partijen hadden zich in de afgelopen jaren over dit probleem gebogen, maar niemand kon het probleem vinden, laat staan oplossen. Uiteindelijk deed de gemeente een storingsmelding bij Agentschap Telecom. Uit hun onderzoek bleek dat een fors stoorsignaal, afkomstig uit een woning, het uitlezen van de chip ernstig beïnvloedde. De gemeente heeft een test laten uitvoeren op de vaste vuilophaaldag. Toen bleek dat met de zonnepaneleninstallatie uitgeschakeld alles weer naar behoren werkte. Inmiddels is de verstoring verholpen en kunnen de bewoners gewoon hun huisvuil weer in de containers kwijt.

Lees dit en meer in het Jaarbericht Agentschap Telecom 2021.

2. Lezing over radiostation Aviodrome (PI4ADL) op 3 mei 2022

Op 3 mei 2022 verzorgt Kees PA3CCG een lezing bij VERON-afdeling A41 Flevoland over het radiostation van het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad.

Het station is tevens op zoek naar aanvulling van de bemanning. Kandidaten moeten beschikken over een zendmachtiging en daarnaast de kunst van het morse machtig zijn.

Het station draait onder de call PI4ADL en heeft scala aan historische, nog goed werkende radio-apparatuur ter beschikking. Daaronder bevinden zich onder andere de BC 375, BC 348 Collins AN/ART 13 en de SCR-274. Ook staan er twee moderne sets ter beschikking van de PI4ADL-operators, een Kenwood TS 480SAT en een Yeasu FT 857. Voor HF beschikt het station over 10 meter hoog hangende dipool, bruikbaar van 160 t/m 10 meter. Voor de 70 cm en de 2 meter is een vertical boven op de verkeerstoren geplaatst.

Kijk voor meer informatie op de website van VERON-afdeling A41: Lezing PA4ADL/PI4ADL door Kees PA3CCG

3. Militair gebruik 6m-band van 30 mei tot 18 juni 2022

De Belgische telecomautoriteit BIPT laat weten dat in de periode van 30 mei tot 18 juni 2022 een militaire oefening gehouden wordt in Elzenborn, waarbij twee frequenties in de 6m-band worden gebruikt: 50,200 MHz en 51,075 MHz.

De radioamateurdienst heeft een secundaire status in deze band, de militaire diensten een primaire status.

Radioamateurs worden daarom opgeroepen om tijdens deze periode bijzondere aandacht hiervoor te hebben en het gebruik van deze frequenties indien mogelijk te vermijden, maar in ieder geval aandachtig te luisteren of een voorgenomen frequentie in gebruik is.

Dat meldt onder meer de Belgische radioamateurvereniging UBA.

 

 

______
Heb je tips voor ‘Kort radioamateurnieuws’, bijvoorbeeld omdat je een evenement wilt aankondigen? Wij horen dat dan graag: webredactie@veron.nl. Natuurlijk ontvangen wij ook graag (concept)artikelen voor de VERON-website of Electron.