PR- en de ICT-Commissie wensen u fijne feestdagen

VERON PR- en de ICT-Commissie wensen u fijne feestdagen

fijne feestdagen, namens de PR en ICT commissie

De gehele PR- en de ICT-commissie wensen u fijne feestdagen. Blijf vooral gezond en een goed uiteinde. Hopelijk zien we u weer in 2021.

Het is het afgelopen jaar een druk maar ook vreemd jaar geweest. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden en zeker de afdelingen worstelden om hier een positieve draai aan te geven. Maar veel afdelingen is het gelukt en zijn met onder andere een radioronde gestart. En ook zijn er afdelingen die video vergaderen hebben ontdekt door soldeeravonden te organiseren.

World Amateur Radio Day

Jaarlijks op 18 april vieren radioamateurs wereldwijd World Amateur Radio Day. Het was namelijk op deze dag in 1925 dat de International Amateur Radio Union (IARU) werd opgericht in Parijs. De IARU behartigt wereldwijd de belangen van radioamateurs en de VERON doet dat voor alle Nederlandse amateurs via de IARU.

75 jaar VERON dag

Op 21 oktober 1945 is VERON opgericht. Er stonden leuke activiteiten op stapel die geen doorgang konden vinden. Als vervanger is de 75 jaar VERON-dag georganiseerd. 76 speciale roepletters zijn er geregistreerd op de website. Alle deelnemers bedankt en wij hopen dat jullie een leuke dag hebben gehad.

IARU-R1 General conference, virtueel

Op zondag 11 oktober, was dag 1 van de driejaarlijkse IARU-R1-vergadering 2020. Tim Ellam (VE6SH), algemeen voorzitter van de IARU, opende de eerste dag. Eigenlijk zou ook een workshop van start gaan waaraan VERON met een delegatie zou deelnemen. Helaas kon dit vanwege corona niet doorgaan en is dit verplaatst naar 2021. Op de website is per dag uitvoerig verslag gedaan.

JOTA-JOTI 2020

Met het thema “De welp volgt de oude wolf” ging ondanks de corona maatregelen de JOTA-JOTI 2020 van start.  Weliswaar in afgeslankte vorm, voor scouts jonger dan 18 jaar. De opening was  dit jaar niet op vrijdagavond, maar op zaterdagmorgen om 09:00 uur locale tijd. Tineke de Nooij opende dit jaar de JOTA-JOTI. Hopelijk kunnen we in 2021 weer een reguliere JOTA-JOTI verwachten. Ook in 2021 zal de PR commissie en webredactie weer vol op aandacht besteden aan dit evenement. Begin op tijd met de voorbereidingen, voor je het weet is het de derde week van oktober 2021. Vergeet niet de web- en Electronredactie hierover te informeren. We besteden er graag aandacht aan.

Klik op de link en zie ook de overige evenementen

Natuurlijk zijn er veel meer evenementen in de afdelingen georganiseerd. Klik eens op https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/ om alle aankondigingen op de website te zien.