IARU-R1 2020 dag 6: Plenaire zitting

IARU-R1 2020 dag 4IARU-R1-vergadering 2020 dag 6 was tevens de laatste dag van deze conferentie. Op deze dag restte alleen de plenaire zitting. Daarin passeerden alle voorstellen uit de commissies de revue. Alle voorstellen werden daarna aangenomen. Verder werden nieuwe voorzitters benoemd en afscheid genomen van de oude. President Don Beattie (G3BJ) sloot af met de boodschap dat we bij het uitoefenen en de continuïteit van onze hobby ons moeten richten op de toekomt van onze hobby en er ook op moeten letten hoe de jeugd onze hobby ziet en wil gaan beleven.


Lees meer…

Van 11-16 oktober 2020 houdt de IARU-R1 haar driejaarlijkse vergadering. Online, omdat de pandemie de in-persoonvergadering in Novi Sad onmogelijk maakt.

Het beleid voor de komende jaren wordt hier besproken.

Dat in het licht van de opgave waar we voor staan: interesseren van de jeugd, behoud van spectrum, nieuwe licentieregels, nieuwe technieken.

Maar ook vernieuwing van de organisatie van de IARU zelf. Omdat dit gaat over de toekomst van onze hobby. Houd hier dus het nieuws in de gaten!

Op IARU-R1 2020 dag 5: toekomst van amateurradio, QSL-bureau en morse cultureel erfgoed

Commissie Algemene zaken

Weliswaar vergaderde alleen Algemene Zaken (C3) vandaag, maar er kwam veel aan de orde. Zoals de toekomst van amateurradio: hoe verjongen we de verenigingen met hulp van de kennis en kunde van de bestaande leden. Daarnaast was ook het QSL-bureau een belangrijk onderwerp. Vele kleinere verenigingen worstelen namelijk met de steeds hogere posttarieven. Maar een voorstel van de DARC kan hier misschien uitkomst bieden. Daarna kwam ook de ondersteuning van Afrikaanse landen met het ontwikkelen van een radioamateurdienst ter sprake. Tenslotte morse als wereldwijd immaterieel erfgoed, uit te werken in een nieuwe werkgroep binnen HF (C4). Lees meer…


Plenaire vergadering

Vandaag, vrijdag 16 oktober 2020, was in twee gedeeltes de algemene vergadering, onder leiding van de president Don Beattie (G3BJ).

Voorstellen in stemming

IARU-R1 2020 dag 6In deze vergadering worden alle eerder aangenomen voorstellen in aanwezigheid van alle delegaties kort besproken en ter stemming gebracht. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een vraag te stellen of anderszins een opmerking te plaatsen, waarna stemming plaatsvindt. Zoals te verwachten was, werden alle voorstellen aangenomen. Nu deze voorstellen “erdoor” zijn hebben de commissies weer de taak om de voorstellen ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

Nieuwe voorzitters

Aan het eind stemde de algemene vergadering over de nieuwe voorzitters van commissies en werkgroepen. Aangezien er geen tegenkandidaten waren en geen discussie over de kandidaten, was het stemmen zo voorbij.

Zoals bekend is Lisa Leenders (PA2LS) afgetreden als voorzitter van de Werkgroep Jeugd en Jongeren. Ook de voorzitter van de VHF-commissie is afgetreden. Hij is opgevolgd door Dick Harms (PA2DW). We kennen Dick uit het verleden in zijn functie als algemeen voorzitter van de VERON en daarvoor als voorzitter van de VHF-commissie. Dick is dus goed bekend met zaken die op het terrein van de VHF en hoger liggen.

Dankwoorden

De VERON-AT-delegatie wil Lisa bedanken voor haar inzet en Dick veel succes wensen in zijn nieuwe rol.

Don Beattie bedankte aan het eind van de vergadering niet alleen alle deelnemers voor hun inzet bij de voorbereidingen van de conferentie maar ook tijdens de conferentie. Hij bedankte speciaal Hans Blondeel Timmerman (PB2T) voor zijn rol als algemeen secretaris. Dat was deze week namelijk een zeer hectische baan.

In zijn laatste woorden gaf Don aan dat we bij het uitoefenen en de continuïteit van onze hobby ons moeten richten op de toekomt van onze hobby en er ook op moeten letten hoe de jeugd onze hobby ziet en wil gaan beleven.

Als delegatieleider van de VERON-AT-delegatie wil ik mijn dank richten aan Sjoerd Ypma (PA0SHY), Jan Jansen (PA0JMG), Rob Hardenberg (PE1ITR), Johan Jongbloed (PA3JEM) en Sietse Anema voor de uitstekende wijze waarop zij de conferentie hebben voorbereid en de wijze waarop zij daaraan hebben deelgenomen.

73 de Remy PA0AGF


Hoe de Nederlandse deelnemers het hebben beleefd

Remy Denker (PA0AGF), delegatieleider, C2 en C3 Algemene zaken

“Het was enerverend, interessant en leerzaam. Kortom, ik heb er weer zeer van genoten. Goed om te zien dat CW weer op de agenda stond. Leuk om de calls van vorige conferenties voorbij te zien komen.
Quotes die ik voorbij zag komen: Mijn koffiekop is leeg; Is er vanavond een virtuele safari? En dan de temperaturen die gemeld werden net voor de opening: variërend van -5 tot + 35 graden Celsius. Het reflecteert onze internationale hobby.”

Sjoerd Ypma (PA0SHY), C4 HF

“Dit was mijn zevende conferentie, en ik moet erkennen dat deze conferentie toch wel even wennen was. Het grote gemis is natuurlijk de contacten onderling. Vermoeiend was het wel om uren achter een beeldscherm te zitten, omdat je bij de les moet blijven. Verder heb ik het wel als constructief ervaren, en om mee te kunnen doen een nieuwe laptop aangeschaft!”

Rob Hardenberg (PE1ITR), C5 VHF+

“Afgelopen week hebben ik samen met andere vertegenwoordigers van amateurverenigingen hard gewerkt om ruimte te bieden aan radio-experimenten nu en voor de toekomst.  Zo is op de ‘VHF en hoger’-banden frequentieruimte aangewezen voor breedbandige toepassingen zoals DATV. Ook zijn nieuwe contesten afgesproken waarbij een scheiding is gemaakt tussen de contesten voor CW/SSB en digitale mode. Ik noem speciaal de ‘digitale mode’-contesten op de 1e woensdagavond op 2 meter en op de tweede woensdagavond van de maand op 70 cm, die nu naast de VERON door meer landen zullen worden georganiseerd. Eigenlijk te veel initiatieven om in een paar zinnen te noemen. Ik merk op het gebied van internationale samenwerking veel gedrevenheid. Ik zou graag zien dat nog meer stations QRV worden op onze ‘VHF en hoger’-banden. VHF en hoger is leuk en er is veel mogelijk en te ontdekken.”

Jan Janssen (PA0JMG), C7 EMC

“Ik denk dat de kwaliteit en de inzet van de deelnemers aan C7 weer heeft bewezen van belang te zijn voor een ongestoord voortbestaan van het radioamateurisme. Inzet op professioneel niveau wordt geleverd. De kern van onze hobby is te kunnen experimenteren en communiceren. Het heeft mij weer getroffen hoe groot de kwaliteit en de inzet is van de leden van de EMC Committee. Zodat we kunnen blijven zeggen: “Al is de storing nog zo snel, de EMC-commissie verslaat haar wel’.
“Weinig storing toegewenst!”

Johan Jongbloed (PA3JEM), C3 Algemene Zaken, Werkgroepen

“Het was voor mij de eerste keer dat ik heb meegedraaid met de IARU-conferentie. Helaas een virtuele dit jaar. De planning was dat ik juist zou meegaan om mee te draaien met de workshops om ons beter voor te bereiden op de toekomst van amateurradio. We hebben de slogan als VERON al vaker gebruikt: “Not more of the same”. Wij, de oude generatie zendamateurs, kunnen wel vinden dat juist de oude technieken leuk zijn, maar de nieuwe generatie radiozendamateurs doet experimenten op een heel ander vlak. Denk aan Arduino, Raspberry Pi, SDR, GNU-radio, IoT, LoRa en ga zo maar door. Verjonging van amateurradio ging als een rode draad door de gehele conferentie, werkgroepen en commissies heen. Experimenteel radio-onderzoek is waar wij onze hobby aan te danken hebben. Daar moet je in alle voorstellen goed rekening mee houden en ervoor waken dat we geen beperking opleggen aan nieuwe toekomstige ontwikkelingen en experimenten.”

“Ik denk dat het gelukt is. In de nabije toekomst zullen er meer veranderingen volgen. Welke? Dat weten we nog niet. Maar dat het voor sommige mensen te snel gaat en voor anderen niet snel genoeg is zeker.”

Afkortingen van internationale organisaties

CEPT  Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications

CISPR  Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques – International Special Committee on Radio Interference

ETSI  European Telecommunications Standards Institute

IARU  International Amateur Radio Union

ITU Internationale Telecommunicatie Unie

Contactpersonen Nederland

C3 General administration: Remy F.G. Denker, PAøAGF, voorzitter@veron.nl

C4 HF: Sjoerd Ypma, PAøSHY, voorzitter.trafficbureau@veron.nl

C5 VHF en hoger: Rob Hardenberg, PE1ITR, voorzitter.vhf-en-hoger@veron.nl

C7 EMC: Jan Jansen, PAøJMG, PA0JMG@veron.nl

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?