Brazilië pakt storende zonnepaneelinstallaties aan

Brazilië pakt storende zonnepaneelinstallaties aanZonnepaneelinstallaties kunnen aanzienlijke RF-storing veroorzaken (EMC). In Brazilië heeft het Nationaal Instituut voor metrologie, normalisatie en industriële kwaliteit (INMETRO) nieuwe regelgeving ingevoerd. Daarmee proberen zij dit groeiende probleem aan te pakken.

Op 21 maart 2022 publiceerde INMETRO (Nationaal Instituut voor Metrologie en Kwaliteit) ordonnantie INMETRO nr. 140/2022. Daarin staan de technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingseisen voor apparatuur voor het opwekken, conditioneren en opslaan van elektriciteit in fotovoltaïsche systemen.

Brazilië pakt storende zonnepaneelinstallaties aan

De verordening trad op 2 mei 2022 in werking. Daaronder zijn de voorschriften voor de productie, de invoer en het op de markt brengen van bepaalde producten. Die worden over een periode van 12 tot 36 maanden geleidelijk ingevoerd.

In fotovoltaïsche systemen vereist de omzetting van de gelijkstroom uit de zonnepanelen naar wisselstroom. Daardoor ontstaan potentiële radiostoringen door de fysica die bij deze omzettingen betrokken is.

Radioamateurvereniging LABRE actief betrokken

LABRE is, via de Spectrum Management and Defense (GDE) groep, actief geweest vanaf het begin van dit lange technische en regelgevende proces om de federale overheid te sensibiliseren en deze vraag voor te leggen. LABRE heeft deelgenomen aan openbare raadplegingen en aan een groot technisch comité van INMETRO, dat werd opgericht om te luisteren naar de verschillende sectoren van de maatschappij, de industrie, de handel, de laboratoria en de overheid om suggesties voor te bereiden met het oog op een herziening van de technische regelgeving voor fotovoltaïsche systemen. Later werden binnen dit comité thematische groepen gevormd, waaronder de EMC, om hun specifieke onderwerpen te bespreken. LABRE kreeg ook steun van de EMC-coördinator van IARU en ARRL via thematische vergaderingen.

Regels voor elektromagnetische compatibiliteit

Tijdens de besprekingen in het technisch comité verdedigde LABRE de volledige toepassing van de regels inzake elektromagnetische compatibiliteit. In het bijzonder voor alle fotovoltaïsche producten en systemen die interferentie kunnen veroorzaken. INMETRO heeft besloten EMC voor het eerst op te nemen in een gespecialiseerde regelgeving voor fotovoltaïsche producten, maar in het toepassingsgebied de producten af te bakenen die aan deze en de andere eisen moeten voldoen in een meer gedetailleerd en gefractioneerd regelgevingsmodel. Tegelijkertijd benadrukt INMETRO dat producten die nu niet onder het toepassingsgebied vallen of die fotovoltaïsche systemen gaan integreren, in in de toekomst er mogelijk wel onder vallen.

 

Kortom, dankzij het werk van de thematische EMC-groep, met actieve deelname van  LABRE, zag INMETRO het belang van dit onderwerp in. Elektromagnetische compatibiliteitseisen staan nu in de verordening. Deze eisen bestonden namelijk niet in de versie van 2011. Dat kan zien we als een effectieve vooruitgang in de bescherming van radiocommunicatie in Brazilië tegen interferentie door fotovoltaïsche systemen.

Bekijk de nieuwe verordening hier.

Bron Southgate en LABRE