De toekomst van amateurradio vormgeven, IARU-R1

toekomst van amateurradio vormgevenMet de hashtag #BePArtOfTheFuture hield IARU regio 1 in oktober 2021 de workshop “de toekomst van amateurradio vormgeven: Shaping The Future”. Zo’n 50 landen en 100 deelnemers deden mee met deze 5-daagse workshop. De afgevaardigden schetsten een beeld van de toekomstige amateurradio die wij voor ogen hadden. Ook legden zij de belangrijkste stappen vast die ons daar zullen brengen. Ze stelden strategische doelen op die deze 10-jarige ambitie moeten waarmaken.

Kernwaarden van amateurradio

PLEZIER, GENOT, PASSIE, HOBBY

De magie van radio/elektronica/draadloze communicatie ervaren, als een levenslang avontuur (voor alle leeftijden), enkel voor persoonlijke interesse, zonder commerciële doeleinden. Amateurradio is niet alleen maar plezier: Wij zijn gepassioneerd over het gebruik van elektromagnetische communicatie en technologie om prestaties te leveren en onszelf te verbeteren. We genieten van persoonlijke interactie met gelijkgestemden en willen onze maatschappij dienen.

WERELDWIJDE HAM-GEMEENSCHAP

De wereldwijde hamgemeenschap is een inclusieve omgeving zonder grenzen. Ham spirit binnen de gemeenschap is een multicultureel, apolitiek, open minded en tolerant concept. Een concept ook voor vriendschap over de hele wereld. Gemeenschappelijke interesses worden namelijk gedeeld en ontwikkeld binnen deze gemeenschap.

PRAKTISCH EXPERIMENTEREN (TECHNOLOGIE & COMMUNICATIE)

De vrijheid om te experimenteren. Door nieuwsgierigheid gedreven experimenteren met technologie en communicatietechnieken, hergebruiken en verbeteren van bestaande technieken, begrijpen en onderzoeken van de fysica van elektromagnetische voortplanting.

INNOVATIE

Een focus op creativiteit en innovatie rond leading-edge technologie en een intense nieuwsgierigheid naar wat mogelijk zou kunnen zijn. Met name ook de ontwikkeling van nieuwe technieken.

LEREN EN ONDERWIJS (TECH & COMMS)

Een basis voor amateurradio is de voortdurende zelftraining en opleiding binnen technologieën en communicatie. Nieuwsgierigheid en de wens om bestaande technische grenzen te doorbreken zijn sterke drijfveren, naast het delen van kennis binnen de gemeenschap om anderen op te leiden en te helpen.

WAARDE VOOR DE SAMENLEVING

Het bevorderen van de belangstelling voor wetenschappelijke en technologische onderwerpen in de gehele samenleving. Amateurradio levert ook opgeleide radio-operators en radio-ingenieurs aan bedrijven. Het verlenen van logistieke steun en radiocommunicatie-expertise in noodsituaties en openbare evenementen.

Onze kerndoelstelling en overkoepelend doel

We bespraken vervolgens “waarom” Amateur Radio bestaat, en kwamen een zin overeen die dit samenvatte:

Een toegankelijke manier te bieden waarop mensen kunnen genieten en persoonlijk kunnen groeien door te experimenteren met en gebruik te maken van het radiospectrum, gelijkgestemden samen te brengen in een gemeenschap van gemeenschappelijk belang en sociaal en economisch voordeel te bieden aan anderen in onze vakgebieden.

Tegen deze achtergrond hebben we nagedacht over wat we over tien jaar zouden willen zien. Daarbij rekening houdend met zowel onze visie op de toekomst als met de noodzaak om enkele zwakke punten te verhelpen. En ook enkele bedreigingen uit de SWOT-analyse aan te pakken. Dit is wat we willen zien:

Amateurradio is booming in heel regio 1. Het heeft zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende gemeenschappen van deskundigheid voor liefhebbers van wetenschap en technologie. Het wordt terecht gerespecteerd en bewonderd, zowel voor de mogelijkheden die het biedt voor zelfontplooiing als voor de waarde die het oplevert voor de samenleving als geheel.

Strategische doelstellingen

Vervolgens hebben we nagedacht over de vraag hoe we die tienjarige ambitie kunnen verwezenlijken. We zagen acht sleutelgebieden (“strategische doelstellingen”) die moesten worden verwezenlijkt:

1 – Amateurradio herdefinieert en heroriënteert voortdurend. Daarmee blijft het relevant en aantrekkelijk voor een breed scala van wetenschappelijke en technologische belangengroepen

2 – Amateurradio wordt gezien als een gastvrije en toegankelijke activiteit. En wel voor mensen van alle leeftijden, achtergronden, geslachten en etnische groepen, die plezier, sociale gemeenschap en persoonlijke ontwikkeling biedt

3 – Amateurradio wordt gezien als een activiteit die sociale, economische, educatieve en andere voordelen biedt aan de samenleving

4 – Experimenteren, innovatie en creativiteit staan centraal bij amateurradio. Amateurradio wordt algemeen erkend als de toonaangevende niet-commerciële gemeenschap op het gebied van draadloze communicatie

5 – Amateurradio biedt een ondersteunende omgeving voor zelfontplooiing en uitmuntendheid binnen communicatie en technologie. Oook ondersteunt het de ontwikkeling van STEM-vaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde)

6 – Regeringen, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), beroepsorganisaties en de academische wereld erkennen het belang en de technische capaciteiten van de amateurservice en het nut ervan voor de samenleving

7 – Amateurradio heeft een uitgebreide aanwezigheid in de media, van de toegankelijkheid voor nieuwkomers tot de hoogwaardige technische en wetenschappelijke bijdrage

8 – De IARU heeft een actief programma en ondersteunende instrumenten om de aangesloten organisaties, hun onderlinge samenwerking en hun ontwikkeling en groei te versterken.

De weg voorwaarts

Aan het einde van de workshop startte de oprichting van 8 verschillende teams. Die hebben elk tot taak één strategische doelstelling verder te ontwikkelen en uit te voeren. De 8 teams vormen samen het programma “Shaping the Future”.

Er is een projectorganisatie opgezet met een programmaraad, een secretariaat en de 8 teams (die afzonderlijke, maar verwante, projecten zullen worden). Er is IARU-R1 een aanzienlijk budget voor de financiering van bijvoorbeeld servers, reizen, licenties, consultants, enz.

De teams definiëren het werk en vragen financiering voor verschillende initiatieven. De programmaraad verleent vervolgens goedkeuring, alvorens de projecten van start gaan.

Bron en meer info over de toekomst van amateurradio vormgeven: IARU-R1