Noodnet-concept voor crisiscommunicatie door de DARC

Noodlot slaat toe

DARC-Notfunk

Goed functionerende communicatie in crisissituaties is van groot belang, maar niet vanzelfsprekend. De hoogwaterramp van afgelopen jaar in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts toonde opnieuw het nut van een noodnet aan. De verwoestende kracht van het water zorgde ervoor dat de digitale communicatie tussen de hulpdiensten uitviel. Oude analoge apparatuur werd uit de kast gehaald, afgestoft en onder de hulpdiensten verdeeld.

De DARC-dienst voor nood- en crisiscommunicatie (de Duitse variant van DARES) ontwikkelde naar aanleiding van de berichten uit de getroffen gebieden een concept om in de toekomst de ondersteuning van de bevolking in dergelijke noodsituaties te waarborgen.

Wanneer langdurig de communicatie uitvalt, wil men voorbereid zijn om de bevolking en vrijwilligers ter plekke te ondersteunen. In samenwerking met het bedrijfsleven, hulporganisaties, brandweer, leger en ook de politiek, werd een gezamenlijk concept opgesteld. Dat vertelt Oliver Schlag (DL7TNY), contactpersoon met de regering namens de nood- en crisiscommunicatie van de DARC.

Wat is het doel

Niet alleen de aanschaf en het in voorraad hebben van de minimaal benodigde materialen staat voorop, maar ook de uitbreiding van de regionale noodcommunicatiegroepen. Het doel is niet alleen het verzamelen van een berg materiaal, maar vooral ook om een grotere groep vrijwilligers op te leiden. In geval van nood kunnen zij een tijdelijk net voor de burgers opzetten en beheren dat bijvoorbeeld toegang tot het internet mogelijk maakt.

Komende maanden gaat een groep vrijwilligers een prototype van zo’n noodcommunicatiegroep met bijbehorende materialen opbouwen. Voor de eerste financiering grijpt de dienst terug op de Mitgliedschaft Pro-gelden. Het DARC-bestuur besloot om deze gelden het komende jaar te besteden aan de voortgang van het project. Om een zo groot mogelijk draagvlak onder de bevolking te krijgen, gaat men dan in de 2e fase het project landelijk in de media presenteren. Doel is om zo ook geldschieters te vinden, waardoor het project een landelijke uitbreiding kan krijgen.

Een actief noodnet, dat de bevolking in de breedste zin des woords ondersteunt, is een mooi visitekaartje voor zendamateurs. Zij demonstreren zo  dat ze met de aan hen toegewezen frequenties verantwoord en in het belang van de gemeenschap omgaan. Daarbij zijn zij natuurlijk wel op de hulp van het bedrijfsleven en de politiek aangewezen, zegt de DARC-noodnet-woordvoerder.Pompmast

Nederlandse variant DARES

Ook Nederland heeft een organisatie die zich bezighoudt met noodcommunicatie: DARES, Dutch Amateur Radio Emergency Service. DARES bestaat uit een groep vrijwilligers (meestal zendamateurs) die inzetbaar is als er problemen zijn met de reguliere communicatievoorzieningen van de hulpdiensten.

Wereldwijd bewijzen noodcommunicatiediensten regelmatig hun nut, bijvoorbeeld tijdens overstromingen, tsunami’s, aardbevingen, zware stormen en vulkaanuitbarstingen. Het is overigens raadzaam om regelmatig bij een ramp op diverse websites te kijken of er een verzoek is om bepaalde frequenties vrij te houden voor een noodnet. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld terecht op de website van DARES-alarmstatus.

 

Bron: DARC – Referat Not- und Katastrophenfunk