Zijn door een ramp de normale communicatiemiddelen voor hulpdiensten afgesneden? Dan komen radioamateurs collectief en georganiseerd in actie! Ze zetten dan netwerken voor noodcommunicatie op. Deze radioamateurs hebben zich verenigd in verschillende hulporganisaties. Met ook in Nederland een eigen organisatie.

Noodcommunicatie radioamateursDARES – Dutch Amateur Radio Emergency Service

DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van reguliere hulpdiensten is uitgevallen. Of wanneer deze niet toereikend is. Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau spraak en dataverbindingen tot stand kan brengen. Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met het TITAAN netwerk van het Ministerie van Defensie.

Interesse om deel te nemen aan DARES? Maak gebruik van het contactformulier op de DARES website.

DRCO – Delta Radio Communicatie Ondersteuning

In het verleden is gebleken dat er bij uitval van het openbare communicatienetwerk behoefte is aan een back-up voorziening. En in dit kader wordt vaak verwezen naar de “grote rampen” als de watersnoodramp
in 1953, de Tsunami in 2004 of de orkaan Katrina in 2005. Daar waar zendamateurs de verbindingen vanuit het getroffen gebied naar de buitenwereld tot stand brachten.

DRCOMaar ook dichter bij huis, in onze eigen provincie, kan uitval van openbare communicatie voorkomen. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met een grote natuurramp. Maar het kan ook een technische oorzaak hebben. Ook in die gevallen is het belangrijk om op korte termijn een alternatieve communicatielijn op te kunnen bouwen tussen twee of meer belangrijke punten. In Zeeland is sinds 2004 een groep serieuze
radiozendamateurs actief om dit laatste tot stand te brengen onder de naam DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning).

In samenwerking met gemeenten en Veiligheidsregio Zeeland is een netwerk van vast voorbereide locaties opgezet. Vandaar kan men snel en eenvoudig een verbinding op zetten. Sinds 2014 heeft DRCO een eigen convenant met de Veiligheidsregio Zeeland. Naast de maandelijkse oefeningen in Zeeland is er minimaal 1x per jaar een grote oefening met de Veiligheidsregio, Defensie, de collega’s van DARES en de Belgische collega’s van RCO (Radio Communicatie Ondersteuning in Knokke-Heist, België).

Voor meer informatie zie de website www.drco.nl.

IRESC – International Radio Emergency Support Coalition

De IRESC (International Radio Emergency Support Coalition) is een soort internationale DARES, van waaruit momenteel de emcomm-activiteiten worden gecoördineerd. Gezien het langdurige karakter van de inzet zoekt het team ervaren operators die af en toe een uurtje ‘Net Control’ willen verzorgen. De entree is via Echolink. Zoek op conference: ‘IRESC’. Je hoeft niet perse tot de organisatie toe te treden. Alle hulp is welkom om het berichtenverkeer te coördineren.

GEM – Global Emergency Communications

De oprichters en de harde kern van het vroegere ‘IRESC’ zijn in 2011 doorgestart onder de naam ‘GEM‘ (Global Emergency Communications by volunteers). Net als voorheen heeft dit vrijwilligersinitiatief voor gelicenseerde radio(zend)amateurs vertegenwoordigers in veel landen van de wereld. Wil je een bijdrage leveren? Kijk dan op de website of GEM iets voor je is.

EMCOMM – Emergency Communications

EmComm staat voor ‘Emergency Communications’. Door de overheid gelicenseerde radio zendamateurs, die in geval van grootschalige calamiteiten of rampen hun apparatuur en vaardigheden als operator ter beschikking stellen. De startpagina geeft een overzicht van alle HAM-radio activiteiten voor wat betreft ‘emergency communications’.