OP20CW: morsecode als immaterieel cultureel erfgoed

Om de erkenning van morse als immateriële cultureel erfgoed in Wallonië te vieren, zal de sectie Luik van de Belgische radioamateurvereniging UBA gedurende de maand mei 2023 het special event station OP20CW in de lucht brengen.

Bovendien gedenken ze op deze manier de 20e verjaardag van het Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, dat in 2003 werd gesloten.

OP20CW

In 2021 heeft de praktijk van de morsecode de titel “Meesterwerk van het Immaterieel Cultureel Erfgoed” van de Federatie Wallonië-Brussel gekregen.

Om deze erkenning en bovendien de verjaardag van het UNESCO-verdrag te vieren, heeft de Belgische telecomautoriteit BIPT toestemming gegeven om in mei 2023 de speciale roepnaam OP20CW te activeren.

Uitzendingen die gebruikmaken van morsecode worden in het bijzonder aangemoedigd tijdens deze maand.

  • Het logboek van OP20CW is beschikbaar via Clublog en live te volgen: Livestream OP20CW. Het logboek zal tevens worden doorgestuurd naar LOTW en eQSL.
  • QSL via bureau of direct via ON6YH.
  • OP20CW-operators: Paul ON6DP, Didier ON6YH, Jean-Pierre ON7ZM, Serge ON3LMA, Dominique ON5FE, Albert ON5AM en Guy ON4KLG.
  • Gebruikte modes: SSB, CW, RTTY, FT8-FT4. Uiteraard krijgt CW de prioriteit. CW-operators: ON6YH, ON4KLG en ON6DP.

Morsecode als immaterieel cultureel erfgoed

Op de website de Nederlandse commissie van de UNESCO lezen we wat immaterieel erfgoed is. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Het internationale Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed uit 2003 heeft als doelen om deze vormen van erfgoed te beschermen, het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed te vergroten en om een internationaal platform te creëren voor onderlinge samenwerking.

In Nederland wordt in 2014 – na intensieve inspanningen van de VERON – morsecode als communicatiemiddel geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ook de Duitse Bondsrepubliek neemt eind 2014 morsecode op in haar nationale inventaris.

Vanaf datzelfde jaar start de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs (UBA) een activiteit om morse in België een vergelijkbare status te geven. Een jaar later, in 2015, lukt dat en wordt morsecode en de gebruikskennis ervan opgenomen in de Vlaamse Inventaris. En sinds 2021 is morse dus ook geplaatst op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Federatie Wallonië-Brussel.

Het doel van de erkenning van morsecode als een vorm van immaterieel erfgoed is om de belangstelling ervoor levend te houden en het gebruik ervan te (blijven) stimuleren. Daartoe worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Zo organiseerde de PR-commisie van de VERON op 12 juni 2022 een voorlichtingsbijeenkomst met demonstraties in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Meer informatie

 

Met dank aan Ronny ON6CQ