Oefenen in noodcommunicatie

Als alle normale communicatie uitvalt springen zendamateurs in. Zij zijn namelijk in staat om onder moeilijke omstandigheden verbindingen tot stand te brengen. Dan moet je wel oefenen in noodcommunicatie. In Nederland komen rampen van een dergelijke omvang niet vaak voor. De watersnoodramp van 1953 is een goed voorbeeld hoe groot de ramp moet zijn, wil alles uitvallen. Ook toen hebben zendamateurs de communicatie verzorgd. Zij waren de eersten, die de ramp meldden aan de buitenwereld. Op kleinere schaal kan er ook van alles misgaan met normale communicatielijnen. En ook dan staan zendamateurs paraat. Op andere plaatsen in de wereld komen grote rampen veel vaker voor. Denk maar even aan orkanen en aardbevingen. Ook oorlogen en aanvallen op de infrastructuur kunnen de normale communicatielijnen platleggen.

Op een onbewoond eiland

Orkaan Fani noodcommunicatie

Cycloon Fani nadert India op 2 mei 2019 met windsnelheden tot 250 km/h (Foto NASA)

In de Indiase deelstaat Odisha hield de Amateur Radio Society of Odisha (ARSO) onlangs haar jaarlijkse velddag. Dit jaar was dat op een onbewoond eiland bij Puri in de brakwaterlagune Chilika Lake. In mei 2019 raasde de cycloon Fani door dit gebied. Puri zat dagenlang zonder electriciteit en telecommunicatie. Zendamateurs waren toen de enige vorm van communicatie tussen Puri en de hoofdstad Bhubaneswar, zeggen de ARSO-leden. De gevolgen van de cycloon zijn nog steeds zichtbaar. Tien Indiase zendamateurs oefenden drie dagen lang in noodcommunicatie op het onbewoonde eiland. Antennes werden opgericht met behulp van bamboe stokken. Batterijen verzorgden de stroom, er werd met QRP gewerkt. Ze maakten verbindingen met andere delen van India, maar ook met radioamateurs in Indonesië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase krant The Hindu wijdde er zelfs een artikel aan.

Oefenen in noodcommunicatie in Florida

Tientallen radioamateurs nemen op 1 maart 2020 deel aan een oefening in Gainesville, Florida. De oefening is gericht op het testen en evalueren van vaardigheden, benodigdheden en strategieën voor noodcommunicatie. In het bijzonder zoals die nodig zijn in de nasleep van een orkaan. De North Florida Amateur Radio Club (NFARC) and the Gainesville Amateur Radio Society (GARS) organiseren dit evenement. Het is tevens onderdeel van de derde jaarlijkse Amateur Radio Emergency Communications Conference, van 29 februari tot 1 maart.

Noodscenario

Amateur radio communications conference Florida 2020, oefenen in noodcommunicatieDit jaar is het scenario gebaseerd op een hypothetische breuk van een gaspijplijn met daaropvolgende branden. Tevens valt de electriciteit uit en dat tijdens extreem koud weer. Door dit alles onstaat er dan ook nog overbelasting en uitval van de bestaande telecommunicatie systemen. Voldoende ellende om de 200-pagina’s-dikke handleiding in de praktijk te brengen. Met het Homeland Security Exercise and Evaluation Program (HSEEP) is de oefening bedacht en zijn de resultaten te volgen. De NFARC publiceert al jaren wat er op de conferentie gebeurt (conference proceedings). Tevens maakten ze de een rapport over de oefening van vorig jaar openbaar. Die oefening ging overigens over een nieuw virus, dat luchtweginfecties veroorzaakt en het land op de knieën brengt. Op de HSEEP webpagina zijn webinars te vinden over de resultaten van de evaluatie.

DARES

DARES

Ook in Nederland oefenen zendamateurs met communicatie in moelijke omstandigheden. Naast de velddagen is er de Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES). De DARES bestaat uit een groep deelnemers (meestal zendamateurs) die inzetbaar zijn als er problemen zijn met de reguliere communicatie voorzieningen van de hulpdiensten voor Openbare Orde en Veiligheid. Daarbij zijn zij erkend door de Nederlandse Overheid. DARES neemt ook deel aan landelijke en lokale oefeningen in noodcommunicatie.

Bronnen: Southgate Amateur Radio News en ARRL